diumenge, 24 de gener del 2021

LA COROMINA DE LA VALL DEL BAC. LA GARROTXA. GIRONA.

 

L’ Anna Maso Colldecarrera, publica una fotografia de La Coromina de la Vall del Bac, i en fa el següent comentari ; important i antiga família benestant de la Vall, emparentats amb totes les famílies pairals de la seva rodalia.
El patrimoni estava format per la pròpia casa pairal, l’hostal, la teularia, can Biel i el Moli.


Patrimoni Gencat en diu; la Coromina és una antic casal al terme municipal de la Vall de Bianya (Garrotxa). La Coromina havia estat un dels casals importants de la vall si es té en compte el gran nombre de pallisses i corrals que envolten la casa i l'existència d'un gran molí propi. El casal és de planta rectangular i teulat a dues aigües amb els vessants vers les façanes principals. Disposa de baixos, pis i golfes. Exteriorment el seu aspecte encara és ferm però els interiors acusen els anys d'abandó. Damunt la porta dovellada hi ha la data de 1780, any de la possible edificació del casal. En una de les pallisses hi ha la data de 1845, any de remodelació de l'edifici.


Damunt la porta principal: "Barthomeu Coromina 1780"


Cabana: JUAN CO 1845 i un dibuix


Durant la visita pastoral que el bisbe de Girona, Gastó de Montcada, va fer l'any 1329 a l'església de Sant Andreu de Porreres, va manar que es cobrís l'església fent-hi teulat. N'era clergue Pere Suier i hom esmenta els parroquians A. Ros, PERE COROMINES, Guillem d'Aulina i Berenguer des Serrat.

 

L'any 1573, el rei, referint-se a l'església de Santa Maria de Sa Cot, va prendre com a casa delmera Sa Coromina, la qual pagà per aquest concepte dues mitgeres i una quartera de blat, mestall i espelta, i vuit lliures i quinze sous en metàl·lic.


Les fotografies de l’Olga Sacrest i Roca de l'any 1986, que posen de manifest una extremada degradació son aquesta casa?.

Escrivíem suara; l’acció criminal dels militars feixistes que s’alçaven en armes , encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMÒCRÀTIC de la II República, aconseguia aturar entre molts altres projectes culturals , l'Estudi de la Masia Catalana , una iniciativa ideada  i finançada  per l'industrial i mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), que encarregà el seu desenvolupament al Centre Excursionista de Catalunya sota la direcció de l'arquitecte Josep Danés i Torras (1895-1955). El seu objectiu era aprofundir en el coneixement de la masia catalana, tot decidint fixar imatges del masos i el seu entorn en un ventall impressionant de fotografies, amb la finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota diversos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà i social. Aquesta tasca iniciada l'any 1923 quedà interrompuda l'any 1936, en marxar Patxot a l'exili.

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/search/searchterm/Vall%20de%20bac/page/2


Amb els mitjans actuals, humans i tècnics, fer realitat aquell projecte, no fora difícil. 


Des del coneixercatalunya ens hi afegiríem encantats. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada