dimecres, 8 de juny del 2016

ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CASTELLNOU D'OSSÓ. OSSÓ DE SIÓ. L’URGELL JUSSÀ . LLEIDA. CATALUNYA

Retratava la façana de l’església de Castellnou d’Ossó, advocada a Sant Pere, la descripció de patrimoni Gencat ens diu; edifici de nau única capçada a llevant per un absis semicircular precedit per un estret arc presbiteral. La nau és coberta amb volta de canó, de perfil semicircular, que arrenca d'una imposta. L'absis té una finestra de doble esqueixada i a ponent s'obre la portalada d'arc de mig punt ressaltat per dos arquivoltes suportades per les respectives columnetes amb capitells i bases absents de decoració i de gran simplicitat, influència de la portalada de Pelagalls (Segarra). La façana és coronada per un campanar d'espadanya de dos ulls similar al d'Ossó de Sió. Al llarg de la nau exterior hi ha afegits tres contraforts a banda i banda amb un coronament bisellat que fan de suport a la volta de canó de la nau, la qual està molt deformada.

Els paraments de la façana presenten un aparell de carreus escodats disposats molt ordenadament, la qual cosa palesa una construcció tardana, datable al segle XIII.Fotografia del interior  de data 11/2021. Autor. Ramon Queralt Boldú (1971).


Sarcòfag;   es tracta d'un element fet amb pedra del país format per una caixa, una tapa i els dos suports. La paral·lelepipèdica, amb decoració figurativa en baix relleu; una tapa rectangular plana i dos peus en forma d'arc triomfal. La decoració esculpida es reparteix entre la caixa i els peus. Es troba erosionada, però deixa entreveure un estil arcaïtzant i esquemàtic. A la part frontal es veu una un cercle radiant, fent referència a un símbol. A l'esquerra apareix un personatge que duu a la mà dreta una creu i a l'esquerra un ram de flors.


Fotografia de data 11/2021. Autor. Ramon Queralt Boldú (1971).

  Es pot identificar amb un escolanet pel cap gros i el cos prim. A la dreta de la creu hi ha tres personatges femenins vestits amb faldilles llargues i un mocador al cap. Són identificades com un grup de ploraneres, ja que porten una creu i estan desesperades. Els peus del sarcòfag també tenen decoració esculpida amb figuració emmarcada per pètals lanceolats al peu esquerre i amb una representació celestial amb decoració de set cercles entrelligats al peu dret.

Josep Maria Miró Rosinach (Barcelona 1925-2008) fou el primer estudiós que va posar en relleu el sarcòfag l'any 1973Al costat dret hi ha el fossar que conserva la tradició segarrenca dels porxos.

Que l'Apòstol sant Pere, al que malgrat les seves negacions distingia Jesús, elevi a l'Altíssim la nostra pregària, Senyor;  allibera el tu poble !!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada