dijous, 19 de setembre del 2013

CAL PERE JAN DE CASTELLOLI. L’ANOIA JUSSANA

Quan al topònim hi ha divergències notables; els uns n’afirmen la procedència àrab [ Ali = Alt, excels ] , i uns altres un origen germànic Kastro Odolino, Castrum Audelino; avui se l’anomena Castell d’Auli, o per la seva proximitat al mas homònim, Castell d’en Jaume.

M’aturava a retratar aquesta magnifica casa de planta rectangular i coberta a dues vessants. Destaca un cos més alt que es remunta damunt la resta de la coberta i que acaba en terrat. És en aquest cos on trobem la porta d'entrada, dos òculs amb guardapols i un balcó. Aquest cos es pot dir que divideix l'estructura allargada d la casa en dos sectors: a la seva esquerra la casa presenta, al primer pis, un pati cobert que té tota una sèrie de portes d'arc denticulat, i la façana és dividida per una sèrie de pilastres de maó vist, formant unitat amb la barana del fals terrat. El sector de la dreta sembla haver estat construït posteriorment i presenta, com a element més remarcable, l'acabament esglaonat de la seva façana lateral. Destaca la asimetria de tot el conjunt.


Ni un mot del mestre d’obres i/o arquitecte, ens agrdarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

M’agradava llegir a la fitxa de Patrimoni ‘ Cal’ enlloc de ‘Can’, el primer implica coneixement, relació, proximitat, simpatia,....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada