dimarts, 15 de març del 2022

MAS DEL PENARDELL. PAU. L’EMPORDÀ SOBIRÀ

 


l'arquitecte Pelayo Martínez Paricio (  Figueras, Girona, 15 d’octubre de 1898 - Figueras, 13 de juny de 1978), restaurava l’any 1973, el mas del Penardell , situat al sud-oest del nucli urbà de la població de Pau , a uns tres quilòmetres de distància per la carretera de Pau a Castelló d'Empúries i a un quilòmetre del veïnat de Vilaüt, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.Pelayo Martínez Parícío. Apunts a una biografia

Rosa Maria Gil i Tort


Patrimoni Gencat ens diu ; gran mas de planta rectangular format per la successió de cossos adossats. El sector més antic de la construcció es concentra a la part est del conjunt. Es tracta d'un gran cos de planta rectangular distribuït en planta baixa i pis, amb la coberta a dues vessants de teula, i format per diverses crugies. Això fa que una de les característiques de la façana sud siguin les reculades creades per les cantonades d'aquests cossos. La façana presenta diverses obertures, majoritàriament finestres rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes.

 

Adossat per la banda oest hi ha un altre cos de planta rectangular, amb la coberta a una vessant de teula, orientada vers l'oest. Presenta dos pisos d'alçada i, a la part davantera, hi ha una petita terrassa amb sortida des del primer pis. Les obertures són rectangulars i es troben emmarcades en pedra. A l'extrem sud es localitza la capella del mas, de planta rectangular i amb la coberta a una vessant. Presenta la façana orientada al sud i un gran portal d'arc de mig punt adovellat.

 

La resta de cossos que s'adossen vers l'oest corresponen a edificis destinats a les tasques agrícoles i ramaderes actuals: coberts, magatzems i quadres de recent construcció.

 

Tota l'edificació es troba bastida amb pedra més o menys desbastada, lligada amb morter de calç, amb les cantonades bastides amb carreus ben escairats disposats a cap i través. Alguna de les crugies de la façana sud, en canvi, presenten el parament arrebossat i pintat.


http://www.visitapau.cat/es/2015/04/13/mas-penardell-monestir-de-santa-maria/


Poseu Pau, l’Empordà sobirà a la vostra agenda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada