dimarts, 29 de març del 2022

IN MEMORIAM DE LA VILA CLOSA DE BELLVER DE CERDANYA

El Vicent Miralles Tortes, publica  fotografies de la muralla  de Bellver de Cerdanya que  devia tenir uns 535 metres de perímetre, flanquejat per torres o bestorres. Els murs seguirien el perímetre del turó originari, aprofitant al màxim l'espai exterior, alhora que utilitzaven els pendents per reforçar les defenses. La part septentrional, d'alçada considerable i protegida pel Segre, no calgué dotar-la de grans panys de paret. A ponent el castell dominava tot l'espai. A la part de llevant, en canvi, s'hi van construir notables panys de muralla així com torres. La meridional, també alta, estava protegida per un fossat.

 
Actualment, es conserven d'una manera parcial els sectors N i E de la muralla de Bellver. Tot el conjunt de torres, bestorres --com la del costat nord-est-- i llenços de mur és força homogeni pel que fa als elements constructius. En principi, la muralla es pot identificar amb la que feu construir Jaume I l'any 1267 a  canvi d'eximir els habitants de la vila del pagament de la quèstia - un tribut en diners o en fruits que el senyor feudal cobrava dels seus súbdits - . Si bé deuria sofrir alguns canvis amb les guerres dels segles posteriors, el que es conserva correspon bàsicament a la muralla primitiva.


Els anys vuitanta (segle XX), en fer-se obres al clos de la vila vella es descobriren diversos túnels que devien permetre de comunicar per sota de la muralla l'interior de la vila amb l'exterior, sobretot en cas de setge. (Montserrat Pagès i Paretas (Barcelona, 1951), Jordi Bolòs i Masclans (Barcelona, 1955)1990). Els consideren contemporanis o poc posteriors al moment en què es bastí la muralla.[


De les muralles de la vila es conserven alguns panys, amb torres rectangulars adossades, i, també la torre dita de la Presó, sobre la plaça del Portal, que tancava un dels accessos de la vila.


Es conserva també un dels túnels d’eixida de la vila murada a fora muralla; en part excavat a la roca i en part construït d’obra, parteix d’un indret proper a la torre de la Presó.


 Si el món torna a girar rodó  - cosa força improbable -  poseu Bellver, la Cerdanya,  Catalunya a la vostra agenda.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada