dijous, 31 de març del 2022

IN MEMORIAM. EDIFICI DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE LLANÇÀ ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA QUE ÉS AVUI CASA CONSISTORIAL. L’EMPORDÀ SOBIRÀ.

 


Ricard Giralt iCasadesús (Barcelona, 15 de desembre de 1884 – 28 d'abril de 1970), fou l’autor de l’edifici edifici aïllat amb jardí, format per diversos cossos adossats que li confereixen una planta en forma de L, que acull avui  el consistori de Llançà, i que originàriament va ser l’escola pública .

 Els cossos rectangulars presenten les cobertes de teula de tres vessants i estan distribuïts en planta baixa i pis, mentre que els de planta quadrada tenen la teulada de quatre aigües i un pis més d'alçada.


 La façana principal presenta grans finestrals rectangulars al pis i obertures d'arc rebaixat a la planta baixa, separades per pilars quadrats amb capitells motllurats. Davant del portal d'accés hi ha un porxo de planta quadrada cobert amb teulada de tres vessants, sostinguda per dues grans columnes cilíndriques. La façana de migdia presenta una galeria actualment tancada al pis, formada per pilars quadrats amb capitells decorats i delimitada per una balustrada. A la planta baixa, les obertures són d'arc de mig punt i arc rebaixat, totes amb els emmarcaments arrebossats.


La façana de tramuntana té finestrals rebaixats separats amb el mateix tipus de pilastres a la planta baixa, mentre que al pis els finestrals són rectangulars i de grans dimensions. Les obertures del tercer pis del cos de més alçada estan agrupades en parelles, amb pilastres de separació i ampits correguts i motllurats.

 

La construcció està arrebossada i emblanquinada.


La primera notícia que es troba documentada sobre la construcció de l'edifici, inicialment destinat a albergar les escoles municipals, és de l'any 1920.


En els anys setanta el segle XX ,  aquestes escoles queden petites i es decideix la construcció d'unes de nova . El nou edifici es situarà a la ctra. de Port de la Selva, en el paratge de les Esplanes, i actualment rep el nom de CEIP Pompeu Fabra


Les antigues escoles varen ser rehabilitades i convertides en seu de l'Ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada