dilluns, 9 de febrer del 2015

LES ‘ ESCOLES VELLES’ DE VALLROMANES. VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA

Des del coneixercatalunya.blogspot.com començavem l’any 2015 amb el propòsit de recuperar – fins on sigui possible – la memòria de les escoles anteriors al que anomeno II feixisme ( Dictadura del general Franco ); en el curt període la II República Española s’obrien a Catalunya més de 16.000 centres, alguns tenen avui altres destinacions, públiques o privades, altres continuen servint al fi que els feia construir, i alguns son hores ara, només un trist record.

Anava fins a Vallromanes per retratar les dites ara ‘ Escoles Velles’, respecte de les quals s’ha obert un ‘procés participatiu’ :
http://www.vallromanes.cat/ajuntament/regidories/comunicacio-local/proces-participatiu-de-les-antigues-escolesAl Mapa de Patrimoni de Vallromanes, trobava :

Escola construïda el 1930 per a nens i nenes. Va ser l'escola de Vallromanes fins l'any 2006.

D'acord amb la documentació facilitada per l'ajuntament (acord municipal, contracte, memòria del projecte, plànols...), sabem que per acord de la Comissió Permanent de l'Ajuntament de "Montornés del Vallés y Vallromanas" es licita i contracta, el 1930, la construcció de "las escuelas nacionales de Vallromanas" al contractista Pedro Casanovas Artigas després de la corresponent subhasta. El plec de condicions estableix el preu en 36.833 ptas. La memòria descriptiva -projecte (i plànols) de l'edifici -de l'any 1927- i projecte modificat (1929) estan signats per l'arquitecte municipal (firma il.legible: Manuel Cases?)- algú ens pot confirmar si es tracta de Manuel Cases Lamolla, per la data descartem que fos el seu fill Manuel Andrés Cases Puig - De la resta de documentació, destaca: un plànol del "solar que Don Juan Carssi Carssi, cede al ilustre ayuntamiento de Vallromanas para emplazar el edificio escolar" (1929) (Superficie: 1576,80 m2); les liquidacions econòmiques de les obres per part del contractista. El projecte defineix l'edifici amb un sol cos de 21'30 metres de façana per 6'60 metres de costat. La part central constitueix el cos d'escala que distribueix els espais: dues aules en planta baixa (nens a un costat; nenes a l'altra) i diverses habitacions (dormitoris, cuines) en planta pis (mestres?)

Quan a la descripció ens diu ; Edifici rectangular compost de tres cossos: un cos central més avançat amb coberta a dos vessants (que correspon al cos d'escala) i dos cossos laterals més grans amb coberta a quatre vessants. Dotada de planta baixa i pis (el cos central planta baixa, planta pis i golfes). Sota coberta del cos central, més abaix s'aprecia la llegenda "Escola de Vallromanes". Els cossos laterals presenten en façana un porticat en planta baixa, i a sobre el porxo, balconada a la planta primera. Tot l'edifici es mostra encalçat (blanc)

Observacions: A l'entrada hi consta una placa amb el text: "Terreno cedido gratuitamente por Don Juan Carssi Carssi" Actualment l'Ajuntament l’utilitza com a magatzem de mobiliari urbà. Superfície construïda: 490 m2. Edifici principal: 350 m2

Ens agradarà rebre noticies de les ‘ Escoles Velles de Vallromanes’ a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada