dijous, 10 de setembre del 2015

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MARTÍ. GOSPÍ. SANT RAMÓN. LA SEGARRA. LLEIDA. CATALUNYA

Retratava al Josep Olivé Escarré, a la petita plaça de l’església parroquial del poble de Gospí, al terme de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra, a la província de Lleida.


Edificada al cim del turó, la descripció ens diu que era primitivament d'estil romànic, tot i que posteriorment, entorn als segles XVI i XVII, va patir diverses modificacions. El temple està realitzat amb carreus irregulars, disposats en filades desordenades i coberta a dues aigües. L'estructura originària de l'església està formada per una sola nau, coberta amb volta de canó rebaixada i reforçada per tres arcs torals amb arc de mig punt rebaixat. De l'àbsis semicircular original, només s'ha conservat l'arc presbiterial, realitzat amb paredat, d'arc de mig punt també rebaixat, darrere del qual actualment s'hi troba la sagristia. A la banda nord, s'hi va afegir posteriorment una capella coberta amb volta de canó rebaixada, des de la qual s'accedeix al campanar de torre independent i adossat a la sagristia. Aquesta capella queda situada en el mateix eix de la nau originària en un punt il•luminat per una lluerna superior. L'entrada a l'església està situada a la façana sud, amb la porta d'arc de mig punt, adovellat, amb guardapols i imposta ornats amb dents de serra. Al seu costat, una finestra de doble esqueixada d'arc de mig punt il•lumina la nau primitiva. Un fris de semiesferes i mènsules esculpides amb formes geomètriques i de caps humans, actualment molt erosionades, corona la façana sud just sota el ràfec. A la façana oest s'hi troba una finestra en forma de creu per il•luminar l'interior del temple. A la façana est, un campanar de torre, de planta quadrangular, amb quatre obertures d'arc de mig punt a la part superior per ubicar les campanes.


Al darrera de l’església hi ha el fossar.

El Josep Olivé Escarré, té 89 anys, hi ha tingut ocasió de visitar altres països del món durant la seva vida, ara però, es troba que TOTS els altres jubilats que coneix, diuen haver ‘viscut’ més experiències viatgeres que ell, i em demanava que el retrates davant de TOTS els monuments de Catalunya que visitem per tal d’acreditar de forma fefaent la seva visita. Aquesta dèria ha comportat que a dia d’avui tingui més de 1300 fotografies 13X18 en 7 magnífics àlbums, que no té clar on aniran el dia que emprengui el darrer viatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada