dissabte, 6 de febrer del 2021

EL PONT AQÜEDUCTE DEL CARRASSUT. LLÍVIA. LA CERDANYA JUSSANA. GIRONA.

 La Maria Efe Efe publica una fotografia del Pont  Aqüeducte del Carrassut que es troba molt a prop del riu de Targassona, en un punt on el petit torrent Tudó s'hi entrega, ja a la muntanya de Llívia.
L'aqüeducte recull les aigües que provenen d'una sèquia excavada sobre la roca, uns quants metres riu amunt.


La sèquia continua fins uns prats propers.


 És construït amb pedra local sense desbastar, pràcticament fet amb pedra seca. Només a la part superior, la zona per on circula l'aigua, està recoberta de morter.


És d'un sol ull i mesura aproximadament uns 3 metres  d'ample per 3 metres  d'alt.


En general la factura de la construcció no fa pensar en cap moment en una obra romana. Josep Padró i Parcerisa ( Barcelona, 1946 )  també ho creu així i reconeix l'aparent factura moderna de l'obra. Segons aquest autor, però, a l'interior del canal de l'aigua, a la zona recoberta de morter, encara es poden veure restes d'un recobriment seguint la tècnica de la mitja canya, tècnica, segons ell, inequívocament romana.


En la inspecció realitzada durant la realització de la Carta Arqueològica (1990), no es va poder constatar però, la presència d'aquesta "mitja canya”

Us esperonem a compartir aquesta entrada  amb TOTS  els mitjans informatius,  locals, comarcals, provincials, nacionals, de tot signe i  “color polític “  perquè en valorin la seva publicació;   en matèria de divulgació del Patrimoni històric de Catalunya, es del tot aplicable aquella norma bàsica de la publicitat “ que parlin de nosaltres, NI QUE SIGUI BÉ “, oi?.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada