dilluns, 27 de maig del 2013

EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL PENEDÈS SOBIRÀ

Antoni Serrallach Fernández-Periñán, l’any 1903 feia – si més no – modificacions a la balconada d’aquesta casa situada al carrer de Clascar , cantonada amb els carrers de Sant Julià i d'Oriol, que retratava magistralment el Marcel Morató Tort.

Anteriorment, en tesis de Pere Cervera Bolet, “els Font Rodona van convertir la casa en la joia modernista que és ara”, de la ma de Santiago Guell i Grau ( Vilafranca 1865-1955 ).

Els Freixedas l’adquirien en condicions econòmiques molt avantatjoses.

L’any 1992, quan el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va adquirir Can Freixedas, l’edifici amenaçava ruïna i es feia difícil la seva rehabilitació i restauració per part de particulars.

El Consell Comarcal va començar aquell mateix any les obres de rehabilitació –que no es van aturar fins al desembre de 2002- i hi va traslladar la seva seu a la primeria del mes de gener de 1993.

L’obra de rehabilitació més important ha estat el canvi progressiu de tots els forjats de l’edifici (biques, terres i sostres). També es va refer la teulada i es van substituir els voladissos de la façana principal. Es van obrir diversos lluernaris per fer arribar la llum a les diferents dependències i es va construir una escala principal que dóna accés a totes les plantes. També va caler arreglar els arcs, les fusteries i les guixeries del saló lateral (sala de plens) i la galeria posterior.

A més de ser seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Can Freixedas acull també la seu del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i l’Oficina del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, que estan situats als baixos de l’edifici.

La descripció tècnica ens explica : casa entre mitgeres amb jardí posterior. Ocupa el final d'una illa. Consta de planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab a dues vessants.

Em cridava l’atenció una anotació de la fitxa tècnica `històrica’ : Utilització : Govern militar

Ara diu: Titularitat: pública
Ús actual: Administratiu ; és la Seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès ( per a mi Penedès sobirà ) .

Planta baixa amb tres portals, dos d'ells amb arcs trilobulats i dues finestres adintellades .Planta pis cinc balcons d'obertura única adintellades amb trencaaigües d'arc conopial coronat per un floró i un ull de bou, excepte el balcó de l'extrem dret que és més gran i és d'arc rebaixat. Coronament amb gran barbacana. Destaca el treball del ferro de les baranes dels balcons.

Ens agradarà tenir noticia dels ‘usos anteriors’ de la casa a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada