dijous, 9 de maig del 2013

SANT MIQUEL DE CAN FERRER DE LA COGULLADA. EL MONTMELL. PENEDÈS JUSSÀ

Del topònim ’Cogullada’ trobava : és un ocell que viu entorn dels terrenys de cultiu i de les zones ermotades. La seva població és menor que fa uns anys. Els seus efectius han davallat ja que els anava millor la diversitat agrícola d’aleshores. De tota manera encara presenta una certa ocupació a les planes del Penedès.

Pel que fa al de Montmell , hi ha dos tesis :

la primera el fa derivar etimologicament de de Mont Maell, procedent del llatí monte Macelli, nom propi d'home. En els documents medievals apareix citat el «termino montis macelli» (Cartulari de St. Cugat, fol 99, n.o 340), «monte Macellum» (a. 974, ap. BDE, xxvi, 52 53).

La segona partint també dels documents medievals on apareix Montmacellis, i Macellum , fa una translació del llatí que ens ho transforma en "Carneceria" aixo els fa pensar en un nom historic: "Muntanya de la Carneceria", referint-se potser a una mortaldat haguda en una cruenta batalla (la reconquesta?), versemblant al sentit de Valldossera.

Com a reforç d’aquesta tesis s’esmenta el fet que l'any 974 el bisbe Vives de Barcelona atorga amb el consentiment del comte Borrell, carta de poblament, ja que el castell havia estat derruït per les hosts sarraïnes.


L’ Àngela Llop Farré retratava aquesta església ‘nova’ d'una sola nau central i una altra de lateral on hi ha la portalada d'entrada i d'altres dependències (sagristia). No trobàvem cap dada de l’arquitecte autor del projecteDes de l'exterior es pot observar que les dues naus de l'església tenen alçades diferents i una espadanya amb la campana.

Davant la porta d'entrada trobem una pica baptismal amb la següent inscripció: "Record de Can Ferrer, 1 de març de 1942".A l'interior – al que no podíem accedir en aquesta ocasió - es pot veure, a l'extrem oposat a l'absis, el cor sobre el qual hi ha una rosassa, així com una sèrie de finestres amb arc de mig punt.

Conserva una imatge de la Mare de Déu de la Providència, del tipus de vestir, pel que només són originals, de fusta, el cap i els braços de la verge i el cap, braços i peus del nen.

Cal destacar l'existència d'una bonica pica baptismal, que fou traslladada des de l'església del segle XVI de Montmell a Canferrer .

Sou pregats d’ampliar aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada