divendres, 26 de març del 2021

LA TORRE O CASTELL DE VILAFRESER. VILADEMULS. EL PLA DE L’ESTANY

 

L’Olga Sacrest Roca publica fotografies de la  Torre de Vilafreser  del segle XIII,  estructura de 18 metres  alçada, al municipi de Vilademuls a la comarca del Pla de l’Estany. 26 març 2021
Torre de planta quadrangular i coberta de teula a dues vessants. Les seves dimensions són de 5 x 5’5 metres de costat i 18 d'alçària. El gruix del mur a peu pla és de 120 centímetres . Per l'estructura interior i la distribució de les obertures sembla que havia de tenir una planta baixa, tres pisos i la terrassa. A la planta baixa s'hi accediria des del pis principal per una porta orientada a llevant, acabada en un arc de mig punt format per 9 dovelles i oberta a 6 metres  del sòl exterior. Actualment s'entra per una porta a peu pla, acabada per un arc rebaixat i segurament oberta en un moment posterior. La planta baixa actualment està coberta amb una volta rebaixada, si bé originalment tenia coberta de fusta, de la que encara es poden veure els punts on es recolzava.

 

Al cim de la torre i damunt de la porta primitiva hi ha dues cartel·les que potser pertanyien a un matacà. A la façana nord hi ha alguna espitllera, a ponent una mena de porta i a migjorn diverses finestres, potser obertes posteriorment, al nivell d'un segon o tercer pis. A llevant, a més de les dues portes, hi ha també alguna espitllera i alguna petita obertura.

 

La coberta fou reconstruïda en època contemporània, substituint uns merlets grossos amb mantellets per finestres grans. També contemporàniament foren refets alguns murs com ara l'orientat a ponent. Els carreus dels panys de paret que no s'han refet són més aviat grossos (25 centímetres  d'alt per 40 centímetres  de llarg), ben escairats i col·locats a trencajunt.

 

Les seves característiques fan pensar que era una torre senyorial construïda en l'època tardana del romànic, cap al segle XIII

Segons Josep Maria Marquès i Planagumà (Cruïlles, Baix Empordà, 8 d'octubre de 1939 - Girona, Gironès, 8 de novembre de 2007) probablement hauria estat la residència i el solar de la família Vilafreser. Aquesta llinatge s'hauria extingit al segle XV.

No en trobava imatges a :

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/id/6106/rec/82


Si a la página de l’Ajuntament:

http://www.vilademuls.cat/el-municipi/vilafreser/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada