dijous, 12 de maig del 2022

SANT VICENÇ DE PALMEROLA. LES LLOSES. EL RIPOLLÈS

 

Escrivíem fa força temps A LES LLOSSES HI HA MIL COSES.

http://coneixercatalunya.blogspot.com/2009/08/les-lloses-hi-ha-mil-coses-sant-esteve.html

Al llarg dels anys hem anat pu

blicant-ne algunes :

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/08/in-memoriam-sant-llorenc-de-corrubi-les.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/09/santa-eulalia-de-viladonja-les-llosses.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2016/08/edificis-escolars-anteriors-la.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2015/11/in-memoriam-de-lescola-de-la-colonia-de.html

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2014/12/santuari-de-santa-margarida-de-vinyoles.html


La Josefina Casadesús Bascompte, publica fotografies de l’antiga església parroquial de Palmelora, advocada a Sant Vicenç, que es  troba al costat del castell, a la banda de llevant.


https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-vicenc-de-palmerola-les-llosses

La parròquia de Sant Vicenç de Palmerola és establerta a l’església adjacent al castell de Palmerola. Aquest era, encara, l’any 1227, una domus, o casa forta, sota el domini dels senyors de la Portella, a cura d’uns castlans cognominats Palmerola. L’església existia ja el segle XII juntament amb aquesta domus.

 

El castell, com a tal, és conegut des del 1286, quan el noble Bernat Guillem de la Portella en rebé la concessió per part del rei Alfons III.

La història de l’església va unida a la del castell, i la seva parròquia fou incorporada a la corona l’any 1398 pel rei Martí I, l’Humà.

 

L’any 1448 rebé com a sufragània l’antiga parròquia de Sant Julià de Vilacorba (o de Palmerola), i el terme d’ambdues passà, l’any 1956, del bisbat de Solsona al de Vic


De la primitiva construcció romànica, que era d’una sola nau coberta amb volta de canó seguit, només queden una part dels murs de migjorn i de ponent i una part de la volta, ja que l’absis rectangular actual i els additaments de la nau de tramuntana, amb el campanar i el porxo de l’atri, corresponen a obres més tardanes efectuades en diferents èpoques, que han modificat substancialment l’edificació originària. Tampoc no s’hi entreveu cap element romànic, ja que l’ull davant la façana de ponent tampoc no sembla d’aquesta època, mentre que el portal primitiu, obert a la façana de ponent, resta tapiat.

 

L’església, com el conjunt del castell de Palmerola, ha sofert una radical reconstrucció, en èpoques molt recents, que fa molt difícil, per no dir impossible, de destriar les parts originals de les restaurades, ni establir comparances tipològiques, o estructurals


Quan al topònim Palmerola,  etimològicament contracció de Palomerola, forma documentada en l'Acta de consagració de la Seu d'Urgell i que representa un diminutiu del llatí Palumbaria, ‘colomer’.

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=30236

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada