divendres, 1 d’abril del 2022

MAS EL PUJOLDAVALL. BATET DE LA SERRA. OLOT. LA GARROTXA

 

http://webvella.olot.cat/FitxersWeb/28196/124%20B.pdf

https://poum.olot.cat/PDF/Vol08/08F-MA.pdf


Mas de caràcter rural, d’ús residencial agrícola. Casa pairal original del segle XVII, actualment presenta un aspecte modernista a partir d’una reforma de 1913, de la que ens agradarà tenir noticia del promotor i de l’autor, noms, cognoms, lloc i data de naixement i traspàs a l’email castellardiari@gmail.com
Casa de planta baixa, planta pis i planta superior, de planta rectangular i estructura de murs de pedra, coberta amb teula àrab a dues aigües, vessant cap a façanes laterals. Les façanes estan remolinades i pintades amb obertures regulars i ordenades. Actualment presenta grans obertures i galeries, amb una gran terrassa a planta superior a la façana de tramuntana i una terrassa a planta pis a la façana de migdia. La casa consta de diversos elements decoratius, principalment a la façana de llevant, façana principal. El mas consta d’una cabanya d’estil tradicional de grans dimensions, fruit de diferents ampliacions. Actualment la cabanya està en desús, però es conserva en perfecte estat, amb les façanes remolinades amb morter de calç. Tot el conjunt es troba en perfecte estat de conservació


Olot té encara força coses a “ viure” , li falta però, com en tants i tants indrets de Catalunya, algú que ho expliqui.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada