dijous, 28 d’abril del 2022

EDIFICI DEL CARRER PADRO, 6. LA PETJADA MODERNISTA A GIRONELLA. EL BERGUEDÀ.

 El Valentí Pons Toujouse, atribueix a l’arquitecte Roc Cot Cot (  Barcelona – 1876 + Barcelona - 07.07.1909)l’autoria de l’edifici  edifici d'habitatges del carrer Padró, 6 de  Gironella,  construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos, amb una zona de golfes a la part posterior. Disposa d'una coberta mixta, és a dir, una zona de terrat pla transitable situada al frontis de la façana principal, i una altra situada a la part posterior conformada per una coberta de teules a dues vessants amb el carener situat en paral·lel a la façana principal que aixopluga l'espai destinat a golfes. L'edifici fa cantonada amb un pas que mena al carrer del Sol, per la qual cosa disposa d'un frontis a dit pas amb un tractament formal totalment diferent respecte la façana principal, la qual presenta un treball d'obra de maó molt singular que recull la tradició ancestral del treball de l'obra de maó vist que el moviment Modernista, de la mà d'alguns dels seus arquitectes més representatius, eleva a la qualitat d'element artístic.
https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/gironella/tots/casa-r-m


Així doncs, la característica essencial de la façana és el treball d'obra vista de maó i el seu tractament en relleu que destaca cadascun dels elements formals; és a dir, llindes, lloses dels balcons (realitzades amb diverses filades de maons en volada degradada), els permòdols indicatius dels nivells del forjat, així com el treball de la barana del terrat damunt d'una cornisa profusament decorada amb un ràfec significatiu. Tots els paraments de la façana presenten un dibuix geomètric a base de rombes realitzats amb maons col·locats en relleu. L'estructura de les obertures és simètrica, amb tres portals a la planta baixa i quatre balcons a cada nivell. L'accés als habitatges, força estret i del tipus tarja, està flanquejat per dos grans portals rematats amb arcs escarsers. La tarja disposa d'una reixa de ferro de forja que incorpora les inicials "R M". Les baranes dels balcons són de ferro de forja amb perfils verticals helicoïdals reblonats i corbs.


La façana lateral, la que afronta al pas vers el carrer del Sol, té un tractament totalment diferent, amb obra revestida amb un arrebossat simple sense cap element decoratiu remarcable. S'observen diverses obertures senzilles (petites finestres), dues a nivell de primera planta i tres a la segona. A la part del capcer (zona de golfes) es disposen dues obertures simples.


L’arquitecte deixava una extensa obra:

https://www.arquitecturamodernista.cat/autors/roc-cot-cot


A Gironella :

Torre Josep Viladomiu

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/gironella/tots/torre-josep-viladomiu


El Valentí Pons Toujouse, feia un treball excel·lent: 

https://www.arquitecturamodernista.cat/?fbclid=IwAR2wIUgUZfMLeXUEKso4BZbF2OBvvuPuLAqoMKqiCR-u5UhgGmQ7aPulpyY


En un altre país això,  sense cap  dubte, el faria mereixedor d’un reconeixement social


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada