diumenge, 10 d’abril del 2022

CASA ESPONA. VIC. OSONA

 

Llegia de la casa del  carrer  Bisbe Torras i Bages, 20; cantonada amb  Francesc Maria Masferrer, coneguda com  CASA ESPONA; immoble  que es troba al límit amb el nucli antic, en la franja dels ravals, fora muralla.


 La seva presència en el context edificat causa un cert impacte urbà per la complexitat volumètrica i la singularitat formal.


L'edifici segueix el desnivell del carrer, fa cantonada i presenta tres façanes vistes i la quarta mitgera, amb una sèrie de volums a diferents alçades i esglaonats, de quatre i cinc plantes, que reculen o avancen tot introduint-hi un ritme dinàmic i irregular, més propi de l'arquitectura modernista.


Malgrat això, la simplificació dels elements compositius, com format de portes, finestres, teulades, tribunes o torre-colomar li donen un caire més pròpia del llenguatge noucentista. Les cobertes tenen una (cossos laterals) o dues vessants (cos central), són de teula àrab i acaben en potent barbacana sobre bigues.


El desnivell del carrer provoca l'existència d'un semisoterrani i que l'accés a l'habitatge s'hagi situat a l'alçada del primer pis.


És interessant la solució d'aquest accés, amb escala i reixa de ferro ben treballat.


Damunt la porta principal hi ha un mosaic de ceràmica que representa els màrtirs Llucià i Marcià.


Els paraments són llisos, estucats i pintats.

https://www.vic.cat/bustia-ciutadana/7603


El Valentí Pons Toujouse,  recull que l’autor fou Bernat Noguera Noguera (anys 1916-1918), autor també de l’ampliació de la Casa Josep Vinyeta, al carrer de l’ Arquebisbe Alemany, 12, d’aquesta ciutat de Vic.https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/vic/tots/casa-espona


Cap dada del promotor, aventuro com hipòtesis – pel cognom – que tingui relació amb el mas de més prestigi del terme d’Oris,  el de l’Espona, documentat des del 997,  i que és emplaçat en un entrant del Ter, sotal’espadat del Purgatori.  Ens agradarà, en el seu cas, tenir-ne confirmació als emails castellardiari@gmail.com ,  vitpons@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada