diumenge, 2 de març del 2014

CAN VINYES. MANRESA. EL BAGES

No disposa el Consistori manresà d’un Catàleg de patrimoni en línia, situació dissortadament força comú en els territoris de la colònia del REINO DE ESPAÑA que els nadius anomenem Catalunya.

La constatació d’aquest fet, reitera – si cap – la convicció que tothom té coll avall, que hi ha una voluntat política encaminada a deixar perdre i/o a menystenir, el Patrimoni Històric i/o Artístic de Catalunya, i malgrat això és per a molts cosa sabuda, tant almenys, com que en aquesta tasca han col•laborat – i col•laboren – si més no per omissió, autoritats civils, eclesiàstiques i àdhuc intel•lectuals, no advertim cap senyal de canvi per a millor.

La minsa descripció – altrament – comú a molts altres edificis que trobava a :
http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELEMENTARQUITECTONIC_34880


Ens diu ; edifici de planta quadrada, que consta de planta baixa i dos pisos, de composició unitària i simètrica.
Cobert a quatre aigües, amb una llanterna al carener, de secció quadrada i amb coberta a quatre vessants. Teula àrab. Façanes planes, amb predomini del buit sobre el ple, i amb una distribució simètrica de les obertures. Aquestes presenten com a únic element decoratiu el motlluratge de les llindes als extrems.

Del promotor ni un mot, del mestre d’obres i/o arquitecte idèntica absència de dades, el triomf de les tesis del MINISTERIO DE INCULTURA Y ODIO RACIAL, ‘complicar les coses senzilles’ . és una pèrdua cultural no únicament d’àmbit català, sinó que té un abast clarament universal.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada