divendres, 17 de novembre del 2023

CAN FERRERS DE BAIX. MATADEPERA. EL VALLÈS OCCIDENTAL

 

Pau Rosselló - sense cognom matern, ni cap dada biogràfica, almenys lloc i data de naixement i traspàs – retratava l’any 1928 “Vista general de Can Farrès amb gent”https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/id/1908/rec/9

Joan          Cubells – també sense cognom matern, ni cap dada biogràfica, almenys lloc i data de naixement i traspàs – retratava l’any 1934 “Portal de Can Farrès”

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/id/1916/rec/6

És una vergonya que s’hagi acabat imposant aquest mal costum de citar a  les persones amb només el nom propi – de vegades únicament amb la inicial – i el cognom matern,  ens cal tenir noticia del cognom matern i del lloc i data de naixement i traspàs d’ambdós fotògrafs a l’email castellardiari@gmail.com  

https://patrimonicultural.diba.cat/element/can-ferrers-de-baix

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/27449

La masia de Can Farrers de Baix es troba en un bon estat de conservació i està integrada en una de les moltes urbanitzacions nascudes a finals del segle XX a Matadepera.

Aquesta masia presenta la disposició típica de les cases de pagès dels voltants, amb la casa principal seguint una distribució basilical, amb una nau central i dues naus laterals. Així mateix succeeix amb l'alçat, la planta baixa, el pis o planta noble i, sota teulada, les golfes.

El mas es troba dins d'un barri o un clos tancat al qual s'accedeix a través d'una porta coberta amb una petita teulada amb vessant a dues aigües. La teulada de la casa, també a dues aigües, és perpendicular al frontis. El ràfec mostra una petita decoració geomètrica a tot el voltant. Les finestres de les façanes laterals presenten les llindes de pedra. A la part posterior de la casa s'aixeca un altre cos annex al principal i la porta, de forma arquitravada, s'obre a l'exterior del clos. En els murs encara s'observa una filera de petites finestres, com espitlleres, que evidencien la seva funció defensiva. La factura dels murs, excepte el frontis que és arrebossat, és de petits còdols barrejats amb morter, reservant les pedres més grans per a les cantoneres de l'edifici.

La denominació de la casa quan Matadepera tenia menys de 1000 habitants  era  Can Farrès, en l’actualitat quan es superen llargament els 9.752  veïns que hi havia a darreries de  2022, sembla que la denominació “ usual” és   Can FERRERS

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada