dilluns, 24 de gener del 2022

TORRE FATJÓ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

 

Malgrat el fred intens anava  el 24.01.2022 , fins a Cerdanyola del Vallès – potser caldria adaptar el nom, perquè de “ petita”  Cerdanyola, res , oi?, i retratava entre altres edificis la Torre  Fatjó, quina autoria atribueix el TOT CERDANYOLA  a l’arquitecte l’  arquitecte  Eduard M. Balcells i Buigas (Barcelona, 22 de setembre de 1877 - 4 de novembre de 1965)
https://www.totcerdanyola.cat/actualitat/cultura/el-llegat-del-modernisme-arquitectonic-cerdanyola_2155831102.html


Els amics de Festa Catalunya expliquen que originàriament es coneixia com Villa Maria ,  i la descriuen com;  gran torre d'estiueig , envoltada de jardí, construïda cap cap al 1900 per encàrrec de Maria Roca , de planta baixa, pis i golfes. La seva estructura està formada per dos cossos principals , la planta inferior i un pis superior de dimensions inferiors i que es superposa a la planta originant d'aquesta manera dues terrasses laterals i una posterior . El segon cos està coronat per una teulada de quatre vessants i de gran voladís sostingut per mènsules. En el carener de la teulada i com a pinacles que rematen el crestall s'utilitzen peces de ceràmica vidriada de color verd , que contrasten amb el color marró de les teules. Les baranes de les terrasses i el fris que envolta la planta baixa, en la seva part superior, presenten decoració floral. Les finestres estan emmarcades per motllures i els murs estan arrebossats


Cap al 1940, compra la finca Domingo de Gomar , casat amb Engràcia Fatjó Vallés , passant l'edifici a anomenar-se Torre Fatjó,  i tot i que es van mantenir bona part dels trets característics de la primera construcció, en una reforma de 1944 es va modificar l'organització interior canviant l'accés de la façana oest a la nord.


L’any 1970 la família Gomar-Fatjó va cedir la propietat a l'Ajuntament per a ser destinada a ús educatiu, formant-se un patronat que decidí destinar-la a guarderia, passant a ser coneguda com a Guarderia Patufet .

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1975-21526


No podia accedir a l’església parroquial advocada a Sant Martí de Tours on volia veure el Crist de Juventeny.


Això de que els bars estiguin oberts i les esglésies tancades  ja cansa, oi?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada