dijous, 7 de gener de 2016

CAPELLA DE L’ADORACIÓ PERPÈTUA DE LA BASILICIA DEL SAGRAT COR DEL TIBIDABO. BARCELONA

Llegia a : http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/367
La Capella de l'Adoració Perpètua, cor de tot el santuari, és l'expressió de la seva major riquesa espiritual: sagrari de l'Eucaristia i custòdia permanent exposada a l'adoració i pregària dels Adoradors compromesos i dels visitants que desitgin acompanyar.

La devoció al Cor de Jesús es centra en el culte a l'Eucaristia. Per tant a més de fomentar una participació freqüent i fervorosa en el sacrifici de la Missa, multiplica els moments de pregària a Crist i amb Crist que perllonga la seva presència en els nostres sagraris acabada la celebració litúrgica. Manifestacions concretes d'aquest fervor eucarístic són les visites a Jesús Sagramentat, els dijous eucarístics, els Primers Divendres, l'Adoració Perpètua ja realitzada en altres llocs com París, Lugo, Lleó, etc.

És evident que no n'hi ha prou amb mirar la imatge de Crist entronitzada al Tibidabo, ni tan sols a anar alguna vegada al Temple. Limitar-se a això seria reduir el Tibidabo a una simple ermita, vistosa sí, però amb vida molt escassa. Per això, la Capella de l'Adoració Perpètua és una realitat des del 18 de juny de 1966 a què es constituïen tots els torns nocturns i diürns que omplien tots els dies del mes.


L'Adoració Perpètua del Tibidabo us convida, una hora al mes, a acompanyar el Senyor en la seva Capella per continuar aquesta gran tasca espiritual que és l'ànima i la vida de tota l'Obra d'aquest Temple del Sagrat Cor de Jesús.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada