dijous, 8 de maig de 2014

MARCHÉ DE L’INDÉPENDANCE. TERRASSA.

Antonio Pascual Carretero (Terrassa 1863-Barcelona 1928), Melcior Vinyals i Muñoz (Barcelona 1878 – 1938), eren els responsables d’aixecar aquesta gran infraestructura urbana, clar exponent de l’arquitectura del ferro .

La descripció ens diu ; edifici destinat a mercat de la ciutat, de planta triangular amb tres grans naus i patis triangulars entremitjos, sobre soterrani excavat que ocupa el desnivell de 4,50 metres existent entre l'accés del Raval i el de la Rambla . Calgué excavar, enderrocar algunes cases, l'antic hospital de sant Llàtzer, i els safareigs públics que estaven en aquest lloc.
Obra de carreus de pedra de Montjuic i de Sant Vicenç de Castellet, part de murs amb maons de morter hidràulic; tots el paraments arrebossats. Paviment de grava i arena amb ciment i capa superior de pòrtland. Coberta sostinguda per 50 grans columnes de ferro. 284 finestrals, 250.000 quilos de ferro armat i laminat; les naus, d'uns 15 metres d'alçada, ocupen 3.175 m.2 i els patis triangulars 720 m.2.

L’any 1966 el mercat comptava amb 700 llocs de venda.

En això , Sabadell superava a Terrassa, s’aixecava allí damunt del ‘ camp de la sang’ un Mercat de planta rectangular que constitueix – avui encara – un model

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada