dimecres, 21 de març del 2012

MALSON. La tuberculosi


El  significat que vull donar al mot que encapçala el text és el que trobareu a l’entrada número 1 del diccionari català - valencià -balear :  Son intranquil, amb sensació d'opressió al cor i amb somnis angoixosos.

Com cada dia havia vist i llegit que calia fer més i més retallades a l’esquinça’t  sistema de protecció social, que havíem aconseguit a Catalunya – amb  notable retard vers la resta d’Espanya, atesa la nostra condició de poble esclau - ; no cal dir que aquestes imatges anaven a dormir amb nosaltres, tant amb els que encara estan actius laboralment, com als que el sistema ha fet fora del món del treball, o les persones jubilades que veiem com ens laminen la prestació que hem pagat al llarg de més de quaranta anys de feina.  

Recordava haver transcrit en la crònica d’una de les meves sortides :


Ara en tots els informes previs a les retallades,  quasi com una clàusula d‘estil, és recollia la previsió d’un augment de la tuberculosi entre les classes econòmicament més desfavorides.

La tuberculosi pot afectar persones de qualsevol edat. Les persones amb major risc són aquelles els sistemes immunològics estiguin debilitats.

La tuberculosi és una malaltia bacteriana que sol afectar els pulmons (TBC pulmonar). També es poden veure afectades altres parts del cos, per exemple, els ganglis limfàtics, els ronyons, els ossos, les articulacions, etc. (TBC extrapulmonar). Cada any a l'Estat de Nova York, reconeix que  es registren aproximadament 1.800 casos.

M’arribava fins a Torrebonica,  al que fou  sanatori de tuberculosos Mare de Déu de Montserrat creat el 1911, i anomenat popularment la Casa de Torrebonica. Topava amb un rètol ;  Prohibit el pas.Em despertava com a conseqüència d’un brot de tos. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada