dimecres, 15 d’abril del 2015

ESCOLES DE SANT JULIÀ SASSORBA. GURB. OSONA

Des del coneixercatalunya.blogspot.com començàvem l’any 2015 amb el propòsit de recuperar – fins on sigui possible – la memòria de les escoles anteriors al que anomeno II feixisme ( Dictadura del general Franco ); NOMÉS en el curt període la II República Española s’obrien a Catalunya més de 16.000 centres, i prèviament la Mancomunitat de Catalunya activa entre 1914 i 1923/1925, va desenvolupar una gran activitat en els àmbits de l’educació i la cultura ; alguns tenen avui altres destinacions, públiques o privades, altres continuen servint al fi que els feia construir, i dissortadament molts son hores ara, només un trist record.

Pensava que seria una tasca senzilla perquè comptava tenir l’ajuda de les Administracions, i/o que trobaria almenys una persona per cada poble, vila o ciutat de Catalunya, interessada per aquests temes del patrimoni històric col•lectiu.

M’arribava fins a la parròquia de Sant Julià Sassorba per retratar les seves escoles, de les que diu la descripció tècnica; les escoles de Sant Julià Sassorba es troben situades a l'extrem est de l'altiplà on es troba l'església de Sant Julià Sassorba, al sud d'aquesta i al nord del Pla de Sant Julià, enmig d'un petit alzinar.Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa i primer pis amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, un volum d'un sol nivell adossat a l'oest amb teulada de doble vessant amb orientació contrària i dos cossos adossats al sud i a l'est. L'edifici està bastit amb murs de pedres treballades disposades a filades regulars, de manera que totes les obertures queden emmarcades amb pedra treballada, i totes compten amb arc de descàrrega de pedra integrat al mur. La façana principal, orientada a l'est té un cos adossat al davant, coronat amb una teulada de doble vessant, que forma un porxo de sostre alt. Està sustentat per quatre pilars de pedra, més amples a la base que a l'extrem superior, on hi ha un monòlit de pedra bisellada a mode de capitell.

Pròpiament a la façana hi ha una finestra i dues portes. La façana sud queda dominada per un cos adossat amb teulada de tres vessants que sobresurt del volum principal formant un porxo de sostre alt i lleugerament aixecat del nivell del terra. Aquest cos es troba sustentat per sis pilars de pedra de la mateixa tipologia que els de la façana principal.

Pròpiament a la façana hi ha dues portes i dos grans finestrals. A l'esquerra hi ha el volum adossat a l'oest, amb una porta d'arc de mig punt i dues finestres. La façana oest es troba dominada pel volum adossat, amb únicament una finestra. A pocs metres de la façana hi ha un pou de planta quadrada bastit amb murs d'obra vista i coronat amb teulada d'una vessant. La façana nord conté una estructura adossada a nivell de planta baixa i dues finestres al primer pis. Al voltant de les escoles hi ha un recinte tancant ocupat per un alzinar on es troben algunes alzines de notables dimensions.

M’explicaven els amics de SI GURB que s'han trobat plànols de quan es van fer les escoles a Vespella i Sant Julià Sassorba, i m’adreçaven a la Montse Medialdea, que em deia que posava fil a l’agulla, tant per aquestes escoles, com per les de Granollers de la Plana, i les de la parròquia de Sant Andreu de Gurb.


Escoles de Granollers de la Plana.

Espero noticies

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada