dilluns, 19 de novembre del 2012

LA TORRE GAJU DE RUBÍ. ‘LA VALL DEL RIU VERMELL’. VALLES JUSSÀ

Davant per davant s’aixequen la Torre Gaju i la Torre Riba – construïdes ambdós al mateix temps, segons la fitxa tècnica – hem de suposar-ne també una autoria comú la dels manobres Francesc Rovira i Màrius Marcel [ presumptes malfactors , si hem de creure els comentaris que amb un pretext ‘sentit històric’ es recullen a l’entrada de la Torre Riba ]. L’Ajuntament n’adjudica l’autoria a Eduard Cortina del que no trobava cap altra informació.

Tampoc dissortadament del nom propi i el segon cognom del ‘vinyataire arruïnat per la crisi de la fil•loxera, en Gaju, que la va fer edificar, desprès de la seva tornada d’Amèrica on va emigrar per fer fortuna'.

En morir el Sr. Gaju, que la va fer construir, els hereus la van vendre al senyor Marbà.


La descripció ens diu : Edifici exempt de planta rectangular desenvolupat en planta soterrani, planta baixa, planta pis i una torre mirador quadrangular de dos pisos amb teulada de ceràmica vidrada, coincidint amb la ubicació de la caixa d'escala en planta. El senzill esquema distributiu té un corredor central amb habitacions a ambdues bandes, amb les sales principals orientades cap al jardí situat al est. La composició de la façana es vertebrada per les pilastres (tres a les façanes laterals i quatre a les principals). Les pilastres cantoneres, ricament decorades, es desdoblen al basament i presenten uns relleus antropomòrfics al cos de l'edifici. La coronació de l'edifici consta d'un acroteri, emmarcat per la cornisa i les grans mènsules que la sustenten, i la torre mirador. Les obertures presenten els brancals i el dintell escapçats a 45º, eliminant l'aresta i pronunciant l'angle recte, i disposen de diverses ornamentacions de baix relleu a modus de guardapols; totes disposen de balcó amb balustrada.


Sou pregats de fer-nos arribar les dades del Promotor Gaju, i alhora de modificar i/o rectificar aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Els fils que envolten l’edifici formen part de la ‘ mise en scène’ pròpia de les Companyes de Servei Públic, per fer patent l’estimació de España, vers Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada