dimarts, 9 de juny del 2015

COL.LEGI PAX. TARRAGONA

Francesc de Paula Morera i Gatell (Tarragona, 1869 - Lleida, 1951), fou l’autor d’aquest edifici amb planta en forma de T, construït l’any 1920 per a ús de residència estiuenca de la família de l’ empresari navilier Macià Mallol i Bosch (Tarragona, 2 de desembre del 1876 - Barcelona, 26 d'octubre del 1960), posteriorment l'any 1963 es va convertir en escola.

La descripció ens diu que al centre de les tres ales s'alça una torre de planta quadrada. Allò més característic és la coberta que forma un seguit de pendents aixamfranats. Decoració mural a base d'esgrafiats i ceràmica vidrada. Un altre element singular és una terrassa en forma de quadrant amb balustrada, recolzada sobre columnes salomòniques de rajola. L'obra vista, la pedra i la ceràmica vidriada són els materials més destacables en la composició modernista d'aquesta obra. L'edifici mostra a l'entrada un petit pavelló de les mateixes característiques i criteris compositius.
Els anys l 1967 i el 1970 s'hi feren ampliacions que no van afectar l'antic edifici, tret d'algun pont de connexió amb els annexos.


http://www.diputaciodetarragona.cat/marc/web/diputacio-de-tarragona/tarragona/mas-mallol
http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=3933

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada