dimarts, 23 de juliol del 2013

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SALVADOR DE LES PALLARGUES. ELS PLANS DE SIÓ. LA SEGARRA. LLEIDA

Ens costava - més a mi que sóc maldestre, que al Tomàs irigaray Lopez - retratar aquest edifici que es feia de cap i de nou l’any 1872 amb els ‘diners d’Amèrica’; com bé dia un bon amic, sacerdot, el romànic només s’ha conservat en els pobles que no han crescut econòmicament.

La descripció tècnica li atorga un estil neoclàssic, i ens explica que l’edifici està realitzat amb paredat i coberta a dues aigües.

A la façana està ubicada la portalada principal, realitzada amb arc rebaixat amb la dovella central decorada, envoltada per dos pilastres adossades que culminen amb dos pinacles laterals, els quals flanquegen un frontó central on ens apareix la data de construcció, l'any 1872.


Per damunt la portalada trobem un rosetó que desenvolupa la funció d'il•luminar l'interior de l'església, una altra obertura circular de petites dimensions per sobre d'aquest, i un alt relleu a la part superior amb la representació del sant a qui està consagrat el temple. Finalment, a l'alçada de la coberta, apareixen dos pinacles com a element decoratiu.
A la dreta de la façana hi ha situada la torre-campanar, de planta quadrada, dividida en quatre cossos mitjançant la presència de motllures, destacant als cantells de la part superior la presència d'un rebaix acabat amb punta a la part inferior. Al segon cos del campanar, hi ha la presència d'una petita obertura en forma d'espitllera amb arc de mig punt, i a l’últim cos trobem quatre obertures amb arc de mig punt on s'hi ha ubicat les campanes.

Per tractar-se d’un edifici aixecat a les darreries del segle XIX , ‘sense reparar en despeses‘ trobem que li podien haver donat més perspectiva, com es va fer amb l’edifici de l’Ajuntament i les Escolés publiques al començament del segle XX.

Déu ens guardi d’un ‘ja està fet’ !.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada