dijous, 14 de març del 2013

SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. CATALUNYA

Gabriel Borrell i Cardona (Sabadell 1862 - Barcelona 1944 ), aixecava sobre la masia de Can Panyella ( segle XIII ) - que va resistir fins aleshores - l’edifici que és avui seu dels Serveis Municipals d'Urbanisme. A la fitxa tècnica no s’esmenta el nom del promotor, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’e.mail coneixercatalunya@gmail.comDe l’edifici diu : Construcció de dimensions mitjanes, de planta baixa i dos pisos, d'aspecte volumètric cúbic. La façana, absent de decoració, presenta a la planta baixa una porta principal flanquejada per dues finestres que presenten una barana de ferro forjat fins a un quart de la seva alçada. La segona planta està composta per dues balconades i a les golfes trobem galeria de cinc finestres molt verticals centrats a la façana. La coberta de l'edifici té dues vessants i un ràfec molt pronunciat recolzat per quatre mènsules. Aquesta casa ens recorda les antigues cases pairals catalanes, i hi comparteix diversos trets com poden ser la cobertura a dues vessants de teula que reposa sobre bigues de fusta perpendiculars a la façana o les petites obertures de les golfes que a les masies permetien la ventilació per assecar el gra.M’agrada trobar obra del Gabriel Borrell Cardona, cosa per altra part gens inhabitual per aquesta zona ja que va ser arquitecte municipal de Sant Joan Despí, de Sant Feliu de Llobregat y de Esplugues de Llobregat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada