divendres, 1 de març del 2013

SANTA ANNA DEL GRAU. SUSQUEDA. LA SELVA

Se la coneix també com Santa Anna del Mont, defensem el topònim Grau, etimològicament del llatí vulgar *gradone, derivat de gradum; sinònims : grau, escaló; i això perquè la capella està ubicada al peu de la carretera que mena al santuari del Far.

Consta que fou consagrada l'any 1498.

L’any 1640 se li afegí un pòrtic d'entrada.

L’any 1898 patí diverses reformes.

L’any 1998, amb motiu del 500 aniversari de la seva consagració fou restaurada.

La descripció tècnica ens diu : petit edifici d'una sola nau i una gran porta d'arc rebaixat format per dos cossos de semblants dimensions, el pòrtic i la capella. La coberta és de doble vessant a laterals i la planta és rectangular. El pòrtic està cobert amb un sostre de bigues de fusta. Dins hi ha bancs i el portal d'entrada, emmarcat de pedra sorrenca i amb una llinda monolítica datada del 1640.

El conjunt no té campanar, això comporta que no sempre s’identifiqui com un edifici religiós , l'aparell constructiu són pedres cantoneres ben tallades de sorrenca i maçoneria arrebossada de calcària desbastada.Actualment ha estat restaurada i es troba en un estat de conservació molt bo.

No tenim clar – atès el paisanatge que patim – si cal reivindicar una major ‘visibilitat’ per Santa Anna del Grau

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada