divendres, 8 de març del 2013

LA CASA CARBONELL A SANT FELIU DE LLOBREGAT CATALUNYA

Se l’anomena com ‘CAN’, aquest tractament - ho hem explicat per activa i per passiva - implica alhora que respecte, un evident distanciament social pel que fa al tracte quotidià, enfront del ‘CAL’ , que explicita coneixement i confiança, i que entenem com més adequat atesa la tipologia de la casa, i la seva ubicació dins de d’aleshores Vila. Ens agradaria saber la petita història d’aquesta ‘ familia’ Carbonell que donava nom a la propietat, a l’email coneixercatalunya@gmail.com

La fitxa tècnica indica que aquest edifici de mitjanes dimensions, de planta rectangular amb planta baixa i pis, de número 8-10 del Carrer de Joan Batllori, a Sant Feliu de Llobregat, s’aixecava – per persones desconegudes – l’any 1928; això no vol dir que l’edifici – al centre de d’aleshores Vila - , s’aixequés de forma irregular, i/o les obres es dugessin a terme per operaris irrellevants, i sense cap responsable de la seva direcció. Com en molts altres casos – Spain is different, per desgràcia - la informació és insuficient, incorrecta i/o errònia.

Està ubicat entre dos petits jardins, de forma que des del carrer es pot veure tant la façana exterior com els laterals (especialment en la seva part superior).

A la façana que dóna al carrer s'observen dues portes, una d'accés a l'habitatge i una altra d'accés a la farmàcia que actualment s'hi ubica. En alternança entre elles s'hi ubiquen dues finestres rectangulars.Totes quatre obertures estan coronades per garlandes esgrafiades. Sobre cadascuna de les portes, al pis superior, se situen sengles balcons amb barana de ferro forjat i porta rectangular. Estan rematats per una petita cornisa amb rajoles de ceràmica vidriada blava en la seva part superior i suportades sobre mènsules. A l'alçada d'aquestes cornises es desenvolupa una sanefa que recorre tota la façana d'esgrafiats amb motius naturalistes. Pel que fa a la façana principal de la casa, situada en un dels seus costats curts i de cara a un petit jardí, presenta dues obertures a la planta baixa i un balcó al pis amb barana de ferro forjat i al qual s'hi pot accedir per dues portes rectangulars amb garlanda esgrafiada a la part superior. Per sobre, tres obertures estretes i altes emmarcades per una curiosa imposta. Però la part més espectacular de l'edifici és el seu coronament, de forma lobulada en els costats curts de la planta i en merlets als costats llargs i amb una clara intenció ornamental.

Sou pregats de completar i/o esmenar aquesta informació, a l’email coneixercatalunya@gmail.com , us convidem també a treballar per recuperar – fins on sigui possible – la memòria històrica dels pobles, viles i Ciutats de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada