dilluns, 25 de març del 2013

MAS CLARET. RIBERA D’ONDARA. LA SEGARRA

Anàvem el Tomàs Irigaray lopez, i l’Antonio Mora Vergés, per les terres de la Segarra ‘infinita’ , cercàvem dins del terme de Ribera d’Ondara , la finca coneguda com Mas Claret, o Mas de Toni.

Topàvem amb un conjunt d’edificis, fruit d'un continuat procés d'ampliacions i reestructuracions on la part més primitiva és un edifici de planta rectangular amb coberta a doble vessant i que presenta un parament arrebossat i emblanquinat.Originàriament el Mas Claret va ser comprat l'any 1920 com a casa de descans pels pares Claretians; l’ edifici primitiu s'utilitzaria com espai de convivència pels residents, amb la cuina, menjador i capella; i es construirà un nou edifici residencial de planta amb forma de U, oberta al camí d'accés, i estructurada a partir tres pisos, planta baixa, primer i segon pis amb finestres que donen dins de les habitacions dels resident, similar a un col•legi major.

Aquesta segona construcció presenta un parament arrebossat i emblanquinat amb una decoració realitzada a partir de cantells de maó, a les arestes de les parets, als marcs de les finestres, a l'estructura d'una cornisa que separa la planta baixa del primer pis. La seva teulada presenta un ràfec de teula àrab sustentada amb mènsules treballades amb fusta, que ressegueix tot el seu perímetre extern. Presenta, també, un sòcol realitzar amb pedra.

La incorporació de granges i coberts , acabarien de configurar l'aspecte actual del mas, al que s'accedeix mitjançant un gran portal adintellat on hi ha pintat amb lletres molt grans "MAS CLARET" i sota "MAS DENTONI", a la llinda exterior.

Superades les conseqüències tràgiques del genocidi contra Catalunya 1936-39, la masia es va vendre, els pares Claretians però , es van quedar una part de la propietat, que correspon a la zona del torrent amb una zona arbrada i un cobert que s'ha transformat en capella del Pare Claret

La finca presenta un aspecte descurat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada