dissabte, 16 de març del 2013

‘L'INCONNU’. MODERNISME A SANT FELIU DE LLOBREGAT

Retratava l’edifici , al Passeig Bertrand, 17, 19 de 08980 Sant Feliu de Llobregat, que s’aixecava l’any 1920; volem suposar que el seu promotor era (Joan Rovira), del que ens agradarà rebre noticies de la seva biografia, del perquè aixecava dues cases, i del cognom matern.

Quan al autor llegia DESCONEGUT, molt prolífic a Sant Feliu de Llobregat on aixecava cases de tots els estils. Ens agradarà també saber els cognoms a l’email coneixercatalunya@gmail.comLa descripció tècnica ens diu : Edifici de petites dimensions, de planta rectangular, amb planta i pis i coberta plana que acull dos habitatges aparellats perfectament simètrics. La distribució de les obertures és molt regular i simètrica a les dues propietats: entrada principal i finestra resoltes en arc a la planta baixa i dues obertures que donen accés a un balcó a la planta pis, aquesta vegada de forma rectangular amb els angles arrodonits. Davant el predomini de línies rectes de la construcció, les baranes dels balcons, fetes en ferro forjat, es desenvolupen en línies corbes. A la part superior de la façana hi ha elements decoratius tipus "Art Decó". Consisteixen en cinc pilastres arrodonides per la part superior que ultrapassen la línia de façana. La del mig és de majors dimensions. Totes elles es defineixen mitjançant una sèrie de línies verticals o estries que les recorren i que formen a partir de la cornisa cap avall unes impostes separades entre sí i rematades amb una forma cúbica . Es tracta d'un estil modernista de caire geomètric proper al del grup d'artistes que van formar la Secessió Vienesa. La decoració a la resta de la façana és pràcticament inexistent i només es pot mencionar un petit fris que recorre horitzontalment els dos habitatges a l'alçada de la llum dels arcs de portes i finestres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada