dimarts, 10 de novembre de 2015

IN MEMORIAM DEL JAUME CODINA OBRADORS, MAS TERRADELLES. SANTA MARIA DE MERLÈS. EL BERGUEDÀ. CATALUNYA

Visitava en companyia del Joan Escoda Prats, el mas Terradelles, situat a l'extrem sud del terme municipal de Santa Maria de Merlès, en una apèndix que queda envoltat per municipis de la comarca del Bages.


Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta rectangular fruit de diverses ampliacions i diverses estructures adossades al voltant. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes, està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. La façana principal, orientada al sud, té un pati tancat al davant, delimitat per diverses estructures d'ús agropecuari adossades, i que té l'accés principal davant la façana est de l'edifici. La façana està dominada per un cos ampliat que forma dues eixides a nivell de primer pis i golfes, ambdues sustentades per un pilar central amb simples motllures a l'extrem superior, essent el pilar més estret al nivell superior. A nivell de planta baixa, on el cos ampliat forma un espai cobert amb volta d'obra vista, hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, que correspon al volum original de l'edifici. De la part dreta de la façana en sobresurt un cos que conté una porta emmarcada amb pedra bisellada amb la data de 1775 inscrita a la llinda. La façana oest té adossat a la part dreta el pati tancat que també s'estén davant la façana principal, amb un accés de lliça emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i també té dues petites estructures adossades que sobresurten al centre i a l'esquerra. Pròpiament a la façana i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada, una finestra emmarcada amb maó i una obertura d'arc de mig punt a l'extrem dret que correspon al cos adossat al sud, amb la data de 1760 inscrita.


Al primer pis hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada i una emmarcada amb maó, i a les golfes dues finestres, una emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i l'altra simplement amb pedra bisellada. La façana nord conté, a nivell de planta baixa, dues espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada, la de l'extrem esquerra emmarcada amb un sol monòlit. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada tapiada, una finestra emmarcada amb pedra bisellada i una petita galeria formada per dues obertures d'arc rebaixat emmarcades amb maó, sustentades per un pilar central de pedra motllurat a l'extrem superior. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, una de les quals tapiada, i una finestra emmarcada amb maó. La façana est té un cos adossat a la part esquerra que conté una finestra emmarcada amb pedra bisellada, a més d'altres obertures reformades. A la meitat dreta hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis i dues finestres més a les golfes, una emmarcada amb pedra bisellada i l'altra amb pedra treballada.

La masia de Terradelles surt esmentada en els fogatges de 1497 i 1553, dins "la parròquia y terme de Cornet, La viuda de Terradelles". Cornet pertany al Bages, però geogràficament està molt a prop de Terradelles (municipi de Santa Maria de Merlès), de tal manera que fins i tot avui Terradelles té amb Cornet, Sant Feliu Sasserres i Prats de Lluçanès, molta més relació que amb Santa Maria de Merlès. Terradelles assumí un paper principal al segle XVIII i XIX com a centre de reunió al redós de l'església de Sant Miquel, que originàriament depenia de Gaià (segle XII).

El Tomàs Irigaray Lopez i l’Antonio Mora Vergés, associarem sempre aquest racó de món al Jaume Codina i Obradors, que ens m’explicava com s’havia recuperat la ‘seva’ església, personalment estic ben cert que l’Arcàngel Sant Miquel, alhora del seu traspàs el portava molt ufanós davant del bon Déu.


Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada