dilluns, 7 d’octubre de 2013

AIGÜES DE RUBINAT. RIBERA D’ONDARA. LA SEGARRA. LLEIDA. CATALUNYA

Retratàvem el Tomàs irigaray Lopez i l’Antonio Mora Vergés, un edifici arruïnat – que recordava però la ‘Torre de les Aigües’, i que trobava en la fitxa de Patrimoni que la construcció està situada en el camí d'accés a la Torre dels Francesos, i la seva construcció té a veure amb l'explotació de l'antiga fàbrica d'aigua mineral, ja que hi vivien els treballadors.L'explotació va durar fins l'any 1936.

La descripció tècnica ens diu ; Edifici aïllat del poble de Rubinat i situat a la vessant esquerra del Torrent Salat. La planta d'edifici és rectangular se'ns presenta dividida en planta baixa, primer pis i golfes, i amb coberta a doble vessant. A la seva façana principal trobem la porta d'accés, desplaçada a la dreta segons l'eix de simetria. Per sobre, una cornisa ressegueix l'ample d'aquesta façana, separant la planta baixa del primer pis. En aquest últim pis, hi ha dos obertures i tot coronant aquesta façana, una estructura de frontó triangular, dona accés a les golfes, on se'ns presenta dos ulls de bou i una decoració amb forma de rombe amb la data "1897". L'obra presenta un aparell de carreus ben escairats, i tota la decoració de les obertures i arestes de l'edifici amb cantells de maó. En origen aquest edifici estava cobert amb un arrebossat que amb el temps ha anat perdent-se, i ens mostra els carreus dels seus murs.

http://ondara.blogspot.com.es/2013/09/enquesta-num-2.html

http://segarratv.com/documental-rubinat-historia-dun-aigua/

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com particularment pel que fa als mestres d’obra i/o arquitectes que aixecaven aquests edificis; li toca ja a la Segarra ser ‘centre d’atenció ‘.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada