dimarts, 29 de gener del 2013

SANTA MARIA DE CARDEDEU

Visitava Cardedeu un dilluns, dia de Mercat, això em permetia accedir a l’interior de Santa Maria, on més pel fred que per la pietat religiosa, s’arraulien un bon nombre de persones.


El primitiu temple de romànic, es troba ja citat en documents de l'any 1022; d'una antiguitat semblant és la Capella de Sant Corneli i Sant Cebrià, situada darrera l'església parroquial, de la que la separen escassament 10 metres.

L’edifici actual de l'església es va començar a edificar els anys 1581-1582. Hi ha testimonis documentals de diverses reformes i ampliacions els anys 1604, 1609, 1625, 1657, 1727, 1734, 1737. Pere Comas i Duran esmenta que l'església fou acabada l'any 1698.

Després de la III Guerra Carlina , es va restaurar, puix havia estat cremada.

El mateix va ocórrer després del genocidi contra Catalunya del 1936-1939.

Del primitiu temple romànic, tant sols en resten dos arcs de pedra i un finestral tapiat. Martí i Cardoner creuen que també ho són els baixos del campanar.

Totes les capelles són modernes, han estat reconstruïdes després de l'última guerra.

Es conservava un absis romànic que desaparegué amb la reconstrucció de l'any 1886.

A l'interior de l'església hi ha pedres gravades amb dates dels segles XVI i XVII. La portalada té una inscripció que diu "Any 1780".

Planta d'una sola nau amb vuit capelles laterals, la nau està sostinguda per uns grans contraforts que en l'interior separant les capelles. L'edifici, llevat del campanar i de la portada, és de paredat.


La façana està arrebossada. La portada, situada a la façana oest és una porta quadrada, flanquejada per dues pilastres que a la part inferior presenten unes bases i a la superior presenten unes cariàtides en forma de cos de dona, la joventut i la vellesa, que sostenen un arquitrau, amb el fris decorat amb figures d'àngels i l'escut de la vila i la cornisa amb dents de serra. Aquest primer cos està rematat amb un frontó partit per dos columnes-florons coronats amb boles. Aquest cos està sostingut per dos estípits coronats per uns caps. Al mig hi ha un requadre en relleu que representa l'assumpció de la Mare de Déu. Aquest segon cos està coronat per un frontó partit, més petit que el del primer cos, amb una cara en relleu damunt la qual hi ha un floró amb bola. Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill. Al coronament de la teulada, a dues vessants, hi ha un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes.

Està datada "Año 1780", tot i que a la parròquia no es conserva cap document que dati la seva construcció. Sobre la portada hi ha un ull de bou senzill, i en el coronament de la teulada, que és a dues vessants, un altre ull de bou més petit, que dóna llum a les voltes.

L'absis és quadrat per l'exterior, l'absis-presbiteri és circular, i està decorat amb pintures modernes.


El campanar , de granit, és de finals del segle XVI. Es tracta d'una torre quadrada de 27 metres d'alçària, amb merlets i gàrgoles en el terradet. Les campanes que hi són col•locades responen als noms de “Teresa”, fosa l'any 1742 (feta a Olot), i “Maria Assumpta”, “Pilar” i “Laieta”, beneïdes l'any 1947. Des de la Festa Major de 1880 funciona el rellotge instal•lat en el terradet.

La sagristia fou construïda l'any 1630. La volta és de mig canó. La pila baptismal és del segle XVI. L'orfebreria existent és del segle XIX o moderna. La que hi havia abans va ser robada el 21 de febrer de 1815.

L’ any 1868, el cementiri, adossat fins aleshores als murs de l'església, fou traslladat al nou cementiri on ara hi ha la plaça Joan Alsina i l'any 1921 al seu actual emplaçament.

Hom pensa que la data 1780, s’ha de relacionar amb el comerç de Catalunya amb les colònies americanes, que comportarà un guanys extraordinaris – els diners d’Amèrica- a casa nostra. En aquells anys es feren, referen, repararen i/o modificaren un bon nombre de Capelles, Ermites, Esglésies, i edificis religiosos de tota mena.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada