dimecres, 16 de gener del 2013

CAL FONT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Retratava aquest edifici de darreries del segle XIX, reformat l'any 1920, data que consta en un dels medallons. No sabia trobar cap dada ni del promotor, ni del mestre d’obres i/o arquitecte autor del projecte. Sou pregats de fer-nos arribar aquesta informació a l’email coneixercatalunay@gmail.com

Malgrat les modificacions efectuades a la planta baixa, avui amb locals comercials, conserva en gran mesura la gràcia del modernisme popular, que es fa sentir sobretot a la cornisa sinuosa, resseguida per sota la motllura amb un esgrafiat vermell. Altres detalls ornamentals els trobem als trencaaigües i a la solució donada a les cantonades.


La descripció tècnica ens explica : Habitatge de planta baixa i pis amb obertures adintellades. Portes i finestres consten de trencaaigües, gelosies, i decoració en baix relleu a base de garlandes de motius florals. Hi ha mènsules, modillons i balustrades de balustres ceràmics, en color ocre i verd. El coronament és format per la cornisa ondulant, de ceràmica vidriada, sanefa de relleu pla amb dibuix repetitiu, garlandes i medallons amb la data "1920" i les inicials de la família.

No em sorprenia la manca d’un Mapa i/o Catàleg del Patrimoni Històric i/o Artístic, de Sant Vicenç dels Horts, confio però, que més aviat que tard, les ‘noves Autoritats democràtiques ‘ es posin a la feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada