dissabte, 12 de gener del 2013

LA TORRE ALEMANY DE MONTCADA I REIXAC

No trobava gaire informació del Promotor i Arquitecte Francesc Alemany i Casulles, que aixecava la casa, fins en algun lloc hi ha dubtes en relació al segon cognom [ Casulles / Casulleres ]. Sou pregats d’aclarir-nos aquest extrem a l’email coneixercatalunya@gmail.com

La Torre Alemany va ser expropiada en els dies foscos del genocidi contra Catalunya.

S’esmenta com l'arquitecte que inicià la reconstrucció i restauració de l’Església de Santa Coloma de Gramenet a l’arquitecte Josep Alemany. Sou pregats de confirmar-nos si es tracta de la mateixa persona. [ la omissió del segon cognom – de vegades fins del primer – en els reculls històric, és una mostra clara de la deixadesa amb que es duien les ‘ coses públiques’, jo per les terres catalanes, ho conceptuo sempre com la voluntat conscient de dessolar la terra, que anima als nostres veïns i botxins].


La descripció tècnica ens diu : Habitatge d’estiueig tipus torre, part aïllada i part entre mitgeres, en parcel•la de uns 800 m2 aproximadament, i pendent apreciable, gaudint de bones vistes. L’edifici s’emplaça perpendicularment al carrer, a la banda nord de la parcel•la, deixant tot el pati a sud. Té una volumetría massissa, de PB + 2, aixecant-se la part central en una planta més, de la que sobresurt una torre de planta quadrada en la part posterior (PB+4) i que fou construïda posteriorment. La façana del pati, la principal, orientada a migdia, té una composició simètrica; cos central avançat i mes elevat, amb coberta de dues aigües, sobresortint la coberta de la torre a quatre aigües, amb teula àrab, cavallet i bola de ceràmica, tot de color verd. Els dos cossos laterals tenen coberta plana i barana en gelosia de totxo manual. L’accés principal és en l’eix de simetria, protegit per un balcó suportat per dues columnes de ferro fos. Hi ha un segon accés directe a la casa per la façana del carrer Balmes. En la primera planta hi ha tres balcons, un sobre l’entrada i dos a la façana del carrer Balmes, essent totes les baranes de ferro forjat; la resta són grans finestrals de proporció vertical. En la segona planta hi ha un gran fris a base de finestres separades per pilastres amb capitell i un ràfec de dues files de cairons a 45 graus, tot d’obra vista manual, que ha estat pintada de color marró.


Corona la part central de la façana principal un rellotge de sol, emmarcat, amb un dibuix d’una quadriga de tres cavalls.


Que puc reproduir per gentilesa de la Societat Catalana de Gnomònica, perquè la meva fotografia no té prou qualitat. . Ens agradarà rebre le vostres propostes per la traducció més escaient de la llegenda ‘Horas non numero nisi serenas

Els elements de la façana, com cornises, pilastres, ràfecs, baranes, brancals, ampits i llindes, estan resolts amb totxo manual. El mur està arrebossat i pintat de color groc.

Els tancaments de les obertures són de fusta amb barretes i vidres de colors, protegides per persianes de llibret pintades de color verd clar.

El jardí té dos parterres amb diverses espècies vegetals, com xiprers, baladres, palmera, pins…i camins enllosats. Està protegit per la banda del carrer per una tanca d’obra vista manual i reixa de ferro forjat, amb dos portals, un per a vehicles i el segon per a vianants.

Obtenir una imatge d’aquesta casa no és senzill.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada