dimecres, 16 de gener del 2013

L’ATENEU FAMILIAR DE SANT VICENÇ DELS HORTS

Em sembla del tot increïble l’afirmació de la fitxa tècnica d‘aquest edifici quan diu; autor : DESCONEGUT.

Sant Vicenç dels Horts – i en general tots els pobles, viles i ciutats de la comarca del Llobregat jussà – estava dins l’anomena’t ‘CERCLE BOIG’ en el període del genocidi contra Catalunya 1936-1939, i això ja justifica l’absència de qualsevol dada documental. Està clar que la repressió feixista va ser terrible, tampoc però es va matar a tothom, i segur que hi ha encara persones que tenien parents que eren membres d’aquella societat, i/o fins van treballar en les obres. El cens de veïns voltava les 2.000 ànimes.

Aturava el vehicle – amb el motor en marxa – per fer una fotografia de la part visible de la façana d’aquest edifici conegut com l’Ateneu Familiar de Sant Vicenç dels Horts.


La descripció tècnica diu : Edifici entre mitgeres de planta i pis, conformat per dues naus cobertes a dues aigües amb pendent paral•lel al carrer.

Façana de cada cos simètrica, amb coronament esglaonat seguint el pendent de la coberta.

El cos situat a sud, amb menor amplada i d’una única planta d’alçada, disposa de façana a carrer amb tres finestres. El cos situat a nord disposa d’una única portalada central i una finestra a la planta primera.

Un respirall circular emfasitza el coronament central, amb línies ondulades.

La façana a nord resta sense acabar amb l’estructura de parets de maó vist.
Pel que fa a la història, i reforçant la tesis que exposava al començament :

L’any 1923, una escissió d’una part del socis de la Vicentina van decidir fundar l’Ateneu Familiar. No se n’ha conservat l’expedient d’obres ni a l’AMSVH ni a l’arxiu de l’entitat. La data de fundació de l’Ateneu és del 13 de març de l’any 1924.

El 15 de gener de l’any 1925, l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde Marcelino Martínez Járez, acordà acceptar la invitació del president de l’entitat per participar en els actes de la inauguració del seu local el dia 22 de gener a les 12 hores.

Als anys trenta, a més de ser la seu de l’Ateneu, va acollir dues entitats més: l’Agrupació Socialista del municipi i la Societat Obrera de Fàbriques de Ciments i Derivats.

L’any 1925, segons declara el seu president J. Mestres, el local disposava d’un aforament per a 250 persones: 50 per a nens, 100 per als socis i 100 més per als no socis.

Tenim poques dades sobre l’evolució d’aquest edifici, algunes anecdòtiques, com l’incendi del dia 8 abril de l’any 1942, que va provocar desperfectes als aparells de Cinema.

L’any 1948, l’entitat decidí ampliar el seu espai projectant una pista de ball a l’aire lliure en terrenys propietat de Climent Tuset Campmany; a l’AMSVH s’ha conservat la llicència d’obres que va sol•licitar el seu president, Sebastián Ferrés Costa, i també la petició d’ampliació de la mateixa amb quatre metres, que es va realitzar l’any 1951, essent president de l’entitat Vicenç Campmany. Aquesta pista va ser enderrocada l’any 2000 per ampliar la plaça de l’Ateneu.

Des de l’any 1989, l’Ajuntament gestiona l’edifici.

L’any 1991, l’arquitecte municipal Josep M. Riera va projectar la reforma i condicionament de l’edifici, que va dur a terme Ávila Capel Construcciones.

L’any 1997 es va reformar la sala-teatre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada