dijous, 12 de març de 2015

ESCOLES VELLES/BELLES D’AIGUAFREDA I SANT MARTÍ DE CENTELLES. VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA

Retratava Les antigues escoles públiques d'Aiguafreda, edifici construït per l’arquitecte Manuel Puig i Janer ( 1899-1965 ), sota la influència de l'estètica noucentista; la descripció tècnica ens diu que és un edifici constituït per tres volums que es distribueixen formant una "L". El cos central és de planta quadrangular i s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc pla. El finestral de l'eix central té sortida a un balcó suportat per mènsules i que té les baranes de forja. Les golfes s'obren amb una finestra triforada amb columnetes. Els angles cantoners, els ampits i les llindes de les obertures i una imbricació que ressegueix l'edifici a l'alçada del primer nivell estan acabats amb ceràmica, que contrasta amb l'arrebossat dels murs. Els dos volums secundaris són perpendiculars al primer i es prolonguen vers el sud i l'est respectivament. Consten d'un petit cos quadrangular i de menor alçada que els uneix amb el volum principal, amb una terrassa transitable a la part superior. Els dos volums són d'un sol nivell d'alçat i tenen la coberta a dos vessants. Al seu extrem exterior presenten un porxo amb una finestra ceràmica triforada d'arc apuntat, a més de columnes ceràmiques i mènsules com a elements decoratius. El tractament dels murs és arrebossat amb un sòcol de pedra. El ràfec està acabat amb cabirons.


El cos central era utilitzat com a casa dels professors i els laterals eren les aules de l'escola.

Llegia que les escoles municipals d'Aiguafreda es van començar- a construir a la dècada de 1920, quan era alcalde Ramon Figueras Pinós ((Aiguafreda, 1884 – 1970).

El terreny on s'edificà fou cedit pel propietari del mas Avencó, el garriguenc Salvador Dachs, al qual se li va dedicar el carrer de davant en senyal d'agraïment.

Es va encarregar de la construcció el sr. Riera i es van inaugurar oficialment l'any 1931.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada