dimecres, 4 de març de 2015

ESCOLES VELLES DE VILOBÍ D’ONYAR. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Les escoles de Vilobí es van construir seguint el projecte de 1919 de Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1876 - 1951). L'edifici projectat constava en principi d'un cos central de tres plantes destinat a casa de la vila, dos cossos laterals, a banda i banda, un per a l'escola de nens i l'altre per a la de nenes, i dos més de dues plantes als extrems per a les vivendes dels mestres. L'edifici de l'ajuntament no s'arribà a construir mai. La vivenda del mestre dels nois, al costat dret, es va fer l'any 1927 seguint el projecte, però l'altre és va fer a la dècada dels 60 i ja no segueix el mateix model. Pel que fa a les dues ales destinades a escoles són perfectament simètriques i consten d'una aula, un despatx i un porxo a la part posterior, no previst inicialment en els plànols, que dóna al pati, tot a la mateixa planta. La construcció actual segueix el traçat en planta del projecte inicial, però varia pel que fa a la disposició i acabat de les obertures. La façana principal del carrer Madrenys és de planta baixa i coberta a dues vessants de teula àrab amb caiguda a la façana. Mostra quatre grans finestrals per cadascun dels cossos allargats. Les dues portes d'accés des del carrer van ser substituïdes abans de 1931 per finestres. Les obertures són amb llinda emmotllada de pedra artificial i ampit de rajola vidriada verda. El mur és arrebossat llis amb un sòcol de 0,80 metres. La casa del mestre és de planta quadrada, dos pisos i coberta piramidal d'uralita amb una bola que la corona. La planta baixa té una porta central rectangular i una finestra a banda i banda amb reixa. Al primer pis trobem una obertura amb un petit balcó amb balustrada al centre, flanquejada també per dues finestres. L'altra vivenda també és de planta quadrangular però les obertures i els acabats no segueixen la tipologia original. A la façana posterior trobem els porxos que s'obren al pati sostinguts per dos pilars i amb un tancament que forma una galeria amb obertures d'arcs apuntats esglaonats de rajol d'aire modernista. El solar destinat a casa de la vila va quedar incorporat al pati i està separat del carrer per un mur amb una porta d'accés. L'edifici respon a les directrius de funcionalitat, higiene i il•luminació, postulades per l'arquitectura escolar d'aquesta època. És un exemple d'edifici noucentista en quant a la seva morfologia simètricament projectada en diversos cossos i per la concepció dels elements ornamentals d'embelliment de tradició artesanal. Les cornises, les llindes emmotllades de pedra artificial, els arcs, etc., també corresponen al gust i al ideari noucentista de base conservadora i aristocratitzant. Les Escoles velles són el reflex del primer programa sostingut i coherent de construcció d'escoles que és va produir a la Catalunya contemporània. Aquest fet històric pren encara més importància en l’àmbit rural on, per primera vegada, es feia arquitectura pública civil projectada per arquitectes titulats i no per mestres d'obres.

L’any 1979 l'edifici va allotjar l'Escola d'Educació Infantil "El Patufet".


La fotografia és de Enfo

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada