dimarts, 23 de juny del 2020

EL MAS DEL PASTOR, TESTIMONI D’UN MÓN QUE EL TEMPS S’ENDUGUÉ. TARRAGONA

El Raul Pastó Ceballos retratava el mas del Pastor , abandonat a la seva dissort com bona part del patrimoni immoble vinculat al món agrícola, s’hi accedeix des de la TP-2031 a través de l'antic camí de Mas de Pastor, camí de terra en estat acceptable d'uns 450 m. L'entrada del camí es troba a mà esquerra venint de Tarragona, a uns 4,5 km del centre de Tarragona.


El conjunt d’habitatges està abandonat i en estat molt precari però no en ruïna, ja que es mantenen encara els murs, de maçoneria arrebossats, i la coberta de l'habitatge. La teulada dels edificis auxiliars, en canvi, està en part enfonsada.

L'època de construcció és antiga, hi ha referències documentals almenys des del segle XV.

Val a dir que Tarragona excel·leix en aquesta faceta , malgrat constatar que la Catalunya ‘moderna’ té poc a veure, quasi res, si som sincers, amb la que desenvolupava un dret civil ‘diferenciat’ , que regulava un món bàsicament agrícola, en el que la masia era la ‘unitat de producció familiar indivisible’.

Està clar que a mesura que s’ampliava el ventall d’activitats econòmiques , s’anava reduint la importància d’aquestes ‘unitats de producció familiar indivisibles’, fins a esdevenir anacròniques de forma general a partir de la segona meitat del segle XX.

Altrament criteris com ‘ el comerç de proximitat’, ‘ la producció sostenible’ , i fins el concepte mateix de ‘ fer país’ – compra a casa, ven a casa i faràs casa – , topaven amb el sistema de producció capitalista, que té com a objectiu únic el benefici econòmic en el termini més curt possible.

Tothom té coll avall, de forma expressa o tàcita que el present que patim, ens l’hem guanyat ‘col·lectivament’ , oi?.

https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/4786

Mas de grans proporcions format per l'habitatge en forma de "L" i altres construccions annexes. El cos principal (A) consta d'un edifici de planta rectangular de 18 metres x 7 metres de planta baixa més un pis i golfes, que forma el pal llarg de la L, i el braç més curt d'aquesta, a la part de ponent, que afegeix un espai de 7 metres x 7 metres ; ambdós comprenen una teulada a dos vessants. Adossat a l'angle de la L hi ha un cos (B) una mica més baix, de 7x 5 metres, amb teulada a un vessant.


A ponent de l'edifici principal s'obre un tancat de 19 x 6 metres que dóna lloc a una altra entrada del mas.

Envoltant l'edifici principal pel nord i l'est hi ha una sèrie d'edificis auxiliars (C) d'una sola planta i teulada a dos vessants o una sola que completen un rectangle que formaria el perímetre tradicional de l'espai construït.

A l'angle NE hi ha adossat un cos (D) allargat que sembla més recent, format per petis espais de 3 x 3 metres separats per murs, probablement destinats originalment a ramaderia. Fa una llargada d'uns 17 metres i un ample de 3 metres , en part enfonsat. Finalment, a 30 metres del mas hi ha una darrera construcció exenta (E) de planta quadrada amb coberta a doble vessant amb una porta de mig punt amb una alçada considerable que deuria funcionar com a quadra.

Ara que ‘la nova normalitat’ us permet sortir de la vostra ‘regió sanitària’, poseu Tarragona, el Tarragonès, Catalunya a la vostra agenda,

Compadiu-vos dels que ens han AMAGAT - i ens AMAGUEN - les dades de les persones que han traspassat víctimes de la Covid. 19

Estan maleits i Déu els passarà comptes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada