dilluns, 14 de desembre del 2015

CASA MARLY. LLANÇÀ. L’EMPORDÀ SOBIRÀ. GIRONA

Em cridava l’atenció aquest edifici situat dins del nucli urbà de la població de Llançà, al bell mig del terme i delimitada pels carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú.


Fotografia de Jacob Casquete

La descripció de patrimoni Gencat ens diu ; conjunt arquitectònic format per tres edificis independents, i envoltat per un gran jardí delimitat amb una tanca. L'edifici principal, situat al bell mig del recinte, és de planta irregular i està format per tres cossos adossats, amb les cobertes de teula vidrada decorada de dues, tres i quatre vessants, i distribuïts en planta baixa i dos pisos. A l'extrem sud-est de la construcció hi ha un quart cos integrat, organitzat en una sola planta i cobert amb una gran terrassa al primer pis. En el punt central de la coberta s'enlaira una torreta rectangular, amb el coronament esglaonat i decorat. En general, a la planta baixa les obertures són de mig punt amb els emmarcaments motllurats i les claus destacades, exceptuant el cos de migdia que són totes rectangulars i amb guardapols superior. A la façana principal, protegint el portal d'accés, hi ha un porxo rectangular adossat, obert a l'exterior per tres arcades de mig punt sostingudes per columnes cilíndriques, amb capitells d'ordre jònic decorats amb volutes. Està cobert per una terrassa al pis delimitada amb una balustrada d'obra. A la cantonada nord-oest d'aquesta façana hi ha una terrassa semicircular al pis, amb obertures d'arc rebaixat a la planta baixa. Les obertures del primer pis són totes rectangulars i amb els emmarcaments motllurats. Hi ha finestres, finestres balconeres delimitades per balustrades d'obra i balcons exempts amb llosanes motllurades sostingudes per mènsules decorades. A la cantonada nord-est hi ha un balcó cantoner format per dos arcs de punt rodó amb balustrada semicircular. Resseguint la línia divisòria entre la primera planta i el pis superior hi ha un fris corregut decorat amb esgrafiats vegetals. La façana principal també presenta decoració vegetal a base d'esgrafiats. A la planta superior, les finestres són rectangulars i força més senzilles. Cal destacar que, tant la façana principal com el parament de ponent, estan rematats amb capcers esglaonats decorats amb motllures. L'edifici, força elevat respecte el nivell del jardí, presenta una terrassa a la planta baixa que envolta la construcció per la banda de tramuntana i ponent, amb unes escales d'obra que li donen accés. L'interior, tot i que ha estat reformat per adaptar-lo a les seves noves funcions, manté diversos elements destacables com el vestíbul, delimitat per columnes corinties estriades i decorat amb relleus d'inspiració clàssica. També destaca l'escala de marbre d'accés a les plantes superiors i alguns vitralls. La construcció està arrebossada i pintada, tant interiorment com exterior.

Un altre dels edificis del conjunt està situat a la banda de migdia del recinte, destinat a bugaderia. És de planta rectangular, amb la coberta de dues vessants de teula vidrada decorada i distribuït en una sola planta. Les obertures són d'arc de mig punt amb els emmarcaments arrebossats.

L'últim edifici que completa el conjunt està situat a la banda de ponent del recinte i comunicat amb la terrassa exterior del casal, mitjançant una passera metàl•lica de nova construcció. Destinat a casa de l'oci, és rectangular, amb la coberta de teula decorada de dues vessants i distribuït en planta baixa i pis. Presenta les obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, destacant el remat ondulant de la façana principal. A l'interior hi ha sostres de revoltons i biguetes.

No trobava cap dada de l’autor d’aquest edifici, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada