divendres, 15 de febrer del 2013

SANT ANTONI DE MONTPEDRÓS A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

visualment amb el castells de Cervelló i d’Eramprunyà.

La muntanya de Sant Antoni es troba coberta per una densa massa forestal, principalment cobertes de pi blanc (Pinus halepensis) o zones de matollar impenetrables

L'ermita és un edifici de planta rectangular de nau única, amb la façana d'accés orientada a nord-est, coberta amb volta de canó una mica rebaixada i un acabat exterior ondulat fet de formigó armat, coronat per una creu.

L'interior està arrebossat, pintat de blanc i pavimentat amb rajola ceràmica vermella. Hi ha una línia d'imposta composada d'una cornisa amb petites mènsules d'on arrenca la volta de la nau.

Exteriorment, les façanes són de mamposteria de pedra, arrebossada amb morter de calç en alguns punts, i en d'altres, amb morter de ciment pòrtland fruit de reparacions que s'hi han dut a terme. Les cantonades són de carreus vistos.

L'edifici està situat sobre una banqueta que es pot observar a la façana sud-est. Per accedir a l'interior, s'han de pujar quatre graons i entrar per una porta d'arc de mig punt de dovelles fetes amb el mateix tipus de pedra que les arestes de les façanes. Al damunt hi ha una inscripció amb la data 1958, any de l'última reconstrucció.

A cada costat de la porta hi ha un banc de pedra adossat a la façana. Damunt la porta hi ha un òcul emmarcat amb pedra vista. A la façana oposada a la d'accés també hi ha una porta descentrada de l'eix de la façana, que permet l’accés a una planta semissoterrada que correspon a l’antiga cisterna del castell, i un petit òcul a la part superior.
Al voltant hi trobem un zona formigonada amb unes escales amb baranes metàl•liques que permeten salvar el desnivell existent al sector sud.

L’edifici actual és fruit d’una reconstrucció feta l’any 1958 en plena efervescència del ‘nacionalcatolicisme’.
La història ens explica que el 16 de maig de 1292, Guerau de Cervelló va fundar un benefici a l’altar de Sant Antoni Abat del Castell de Cervelló.

El Castellnou de Cervelló i la seva capella devien quedar força malmesos causa del terratrèmol de 1428, i posteriorment durant la guerra Civil Catalana (1462-1472), després de la qual van quedar abandonats.

El dia 7 de maig de 1662 es va convocar un consell de la vila de Santa Coloma . La reunió es va fer "a fi y efecte de rehedificar la capella del gloriós Sant Antoni en lo castell nou de Cervelló en la present parròquia de Santa Coloma de Cervelló construïda y ja casi diruta y tots los dits son stats unanimes y conformes que dita capella se rehedificas a gasto de tot lo poble". Aleshores, va decidir-se que per finançar l’obra de la capella i de la casa de l’ermità s’imposaria el pagament del trentè de les collites de blat, ordi, civada i vi fins que s'acabés. L’any 1836 la capella va tornar a ser abandonada

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada