dilluns, 18 de febrer del 2013

LA CASA DE LA VILA DE MONTMELÓ.

Eusebi Bona i Puig (Begur, Baix Empordà, 1890 - Barcelona, 12 d'octubre de 1972), aixecava l’any 1927 l’edifici que faria funcions d’ Ajuntament i d’Escola Pública, l’arquitecte va destinar el cos central i més elevat per l’ajuntament , i els laterals per les escoles públiques (a l'ala dreta l'escola masculina , i a l'esquerra l’escola femenina ) respectivament, essent alcalde ESTEVE GUITET I BOSCH, ho seria en el període (20-03-1924 - 26-02-1930), i curiosament nomenava Manuel Joaquim Raspall i Mayol (Barcelona, 24 de maig de 1877- la Garriga, 15 de setembre de 1937 ) arquitecte municipal.

Montmeló havia crescut un 137,07% entre 1920 i 1930, com a conseqüència de la primera onada immigratòria derivada de L'Exposició Internacional de Barcelona que tingué lloc del 20 de maig de 1929 al 15 de gener de 1930, i pel creixement derivat dels ‘estiuejants’ que li donarien un aire més cosmopolita.

De la fitxa tècnica reproduïm : Edifici de tres cossos amb planta baixa, pis i pati interior. El cos central més elevat està situat al xamfrà. Les façanes estucades imiten carreus menys en el sòcol que està arrebossat. Ambdues parts estan separades per una potent motllura recoberta de rajoles de ceràmica. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal.

Les dues plantes estan separades per una motllura. A la planta baixa hi ha la portalada d’arc de mig punt envoltada per una motllura. Entre la portalada i la porta d'entrada formen un petit porxo o corredor, en el qual en una paret trobem un dibuix que representa l'església de Santa Maria amb l'aspecte que tenia abans i l'antiga rectoria, a l'altra paret trobem una representació dels tres turons. En el sostre hi ha representat l'antic escut de Montmeló. En el pis hi ha un buit de llinda plana amb permòdols als extrems. Aquesta obertura té un balcó que no sobresurt del pla de la façana i que té la barana de ferro forjat. Al damunt d’aquest buit n’hi ha un altre d’arc apuntat. Ambdues obertures estan emmarcades per motllures que representen dues pilastres que sostenen un arc apuntat.A la part superior de la façana hi ha un rellotge carilló, la campana corona el capcer. Aquest té en els extrems una mènsula escalonada feta de paredat. Els dos cossos laterals són pràcticament iguals. La coberta és a dues vessants amb el carener paral•lel a la façana principal. A la planta baixa hi ha cinc buits d’arc rebaixat. Un és l’antic portal d’accés a les escoles, i té a un costat, tres finestres de grans dimensions i a l’altre, una de més petita. Totes tenen una motllura a la línia d’imposta i reixa de ferro.

Actualment l’antic portal de les escoles dels nens s’ha reformat en una finestra. En el pis també hi ha cinc obertures que són de llinda plana. El buit situat al damunt de l’antic portal té sortida a un balcó amb barana de ferro

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada