dilluns, 18 de juny de 2012

EL MAS CANET D’ARTÉS

M’aturava abans d’Artés, venint des de l’eix tranversal, davant la masia dita Can o Mas Canet. És un singular edifici de planta quadrada amb la façana principal orientada a migdia i coberta de teules a quatre aigües amb els careners paral•lels. Consta de planta baixa i dos pisos. Té una torratxa o llanterna que s'eleva per la part central de la coberta i il•lumina l'escala interior.Està documentada almenys des del segle XVI; trobem en el fogatge de 1553, esmentat "Onophre Canet", com un dels habitants de la parròquia i terme d'Artés i Horta. En el capbreu de 1693, el propietari és Joan Canet, fill i hereu de Bernat Canet. L'any 1774 n'era l'amo en Joan Canet i sabem que residia al mas. A principis de segle XIX, passa per dificultats econòmiques, i l'any 1872 consta com a propietari el darrer Canet, Josep Canet.

L'any 1954 la propietat ja estava a mans d'un Vila, Francesc Vila i Batlle; desconeixem quan comença aquest cognom (el Sr. Lluís Oliveras ens deia que des de finals de segle XIX). Des de l’any 1982 el Sr. Lluís Oliveras Calafell n’és el propietari.

En un text deliciós en explicaven que el Paradís Terrenal estava en terres catalanes. No costa gaire de creure-s’ho, oi ?.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada