diumenge, 15 de maig de 2016

ESCOLA I HABITATGE DEL CAPELLÀ DE L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LA COLÒNIA DE BORGONYÀ. SANT VICENÇ DE TORELLÓ. OSONA

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Llegia a :

http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08265

L'edifici de l'escola i habitatge del capellà i de l'ermità es troba situat a la part residencial de la colònia Borgonyà, entre els carrers Girona i Catalunya. Està adossat a la façana de llevant de l'església de la Mare de Déu de Borgonyà. És una construcció de planta rectangular i quatre crugies.


Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a tres vessants. El frontis es composa simètricament segons quatre eixos, definits per obertures d'arc pla amb guardapols, excepte els portals dels extrems que són d'arc de mig punt arrebossat. Les finestres del segon pis són biforades, separades per una columneta amb capitell motllurat, sobre la qual s'incorporen relleus decoratius. Els nivells de forjats estan definits per una cornisa amb rosetes decoratives. El ràfec està rematat per una cornisa dentada. La mateixa composició d'obertures i elements decoratius es reprodueix als pisos superiors de la façana de llevant, entorn dos eixos compositius. La façana posterior està formulada de forma més senzilla, amb obertures d'arc escarser arrebossat sense elements ornamentals. El revestiment dels murs exteriors es manté arrebossat.


Les escoles de les colònies no li costaven ni una pesseta al GOBIERNO DE ESPAÑA que reduïa així però, els altíssims nivells d’analfabetisme que hi ha havia en aquella època.

Cap comentari:

Publica un comentari