divendres, 27 de maig de 2016

ESCOLA DE LA COLÒNIA I CENTRAL ELÈCTRICA ESTEBANELL O CAN MATABOSCH

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Cal ‘trepitjar país’ , enraonar amb les persones que van néixer i/o viure a cadascun dels indrets de Catalunya, en els dies foscos que seguien a la sedició dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM de la II República, la ‘foscor’ esvaïda l’esperança de transformar la Democraciola en Democràcia, ha tornat arreu.

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Sant+Pau+de+Seg%C3%BAries&page=1&pos=2

L'Escola es va construir durant el primer terç del segle XX i es tracta d'un edifici de planta rectangular amb coberta de teula àrab estructurada en diverses vessants. La façana principal és simètrica, té l’accés pel centre i una aula per banda. L'acabat exterior de les façanes és fet amb un remolinat rugós de color terra. Les obertures són emmarcades per un remolinat llis de color gris .


Aquesta escola es troba en bon estat de conservació i manteniment.

No hi ha constància de l’enginyer, mestre d’obres i/o arquitecte, sou pregats de fer-nos-ho saber a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari