dijous, 26 de gener del 2023

PONT DE BOLASSELL. BEGET. CAMPRODON. EL RIPOLLÈS / LA GARROTXA SOBIRANA

Llegia;  El pont de Bolacell és una construcció del segle XIV, malgrat que les úniques notícies que se'n posseeixen es remunten a la setzena centúria; consta en un capbreu del mateix nom, transcrit a l'Arxiu Parroquial de Beget.


En un document de l'any 1574 en esmentar els límits de la pairalia del Bolacell secita textualment: "…ut affrontat ab Oriente cum Riparia de Bolosso, et partim cum quintanals mansi vestri a meridie cum dicto quintanali partim et partim cum torrente de Conelles ab occidente cum vico publico tendente a Bageto ad Salarsiam et a circio partim cum dicto vico, et partim cum ponte de Bolassello".

 

El pont va restar molt malmès després de les riuades de l'any 1979, que destruí quasi completament les baranes i el deixà intransitable per als vehicles.


Fotografia. Olga Sacrest i Roca ( Olot, la Garrotxa 16 dejuny de 1960 )

 

Quan a la descripció tècnica ens diu ; Pont de l'antic camí de bast que mena cap a Oix, en vint minuts de caminada s'arriba al pont del Bolacell. És una construcció medieval, bastida probablement en el decurs del segle XIV. Actualment el seu estat és lamentable,presenta quatre arcs, un de gros flanquejat per dos més petits a mà esquerra i un altre, igualment petit, a la dreta. És de pedra, presenta les baranes enrunades i està sobre la riera de Salarça, afluent de la riera de Beget per la dreta.La pedra utilitzada per la seva construcció és poc escairada.

 

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=C&page=124&pos=1238

 

 

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/85088

 

Quan al topònim. Bolassell :

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=9710

 

La fredorada d’aquest gener de l’any 2023,  ha deixat clar – per si algú en tenia dubtes – que des dels poders públics, ni es fa, ni es farà res, per posar remei a la manca de serveis sanitaris i socials, que constitueix “ marca de fàbrica” , d’aquesta “ democraciola”  maleïda.


https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2023/01/les-morts-inevitables.html

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada