divendres, 7 d’octubre de 2016

IN MEMORIAM DE LES ESCOLES PÙBLIQUES DE MONTORNÈS DEL VALLÈS ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA. VALLÈS ORIENTAL.

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Ha costat – i continua costant – arreu de Catalunya, recuperar imatges relatives al ensenyament anteriors a la dictadura franquista. Cal recordar – ara que som al 80 AÑO TRIUNFAL – que la pretensió d’aquell regim criminal era la d’esborrar el passat, i situar la història del món al ‘quilòmetre zero’ a partir del Glorioso Alzamiento Nacional, el dictador assumia el paper d’un semidéu, i alhora que s’anul•laven – retroactivament lleis com les del divorci civil – s’escrivia una ‘Història de España’ que començava a la prehistòria de la humanitat, estava clar que el missatge -sobretot per als funcionaris públics- era fer desaparèixer qualsevol referència al passat que poses en dubte la naturalesa divina del sàtrapa, i dissortadament en aquest àmbit, tot continua ‘ atado y bien atado’.

Retratava l’edifici que havia acollit l’ajuntament i les escoles públiques de Montornès del Vallès a la segona dècada del segle XX tenia una població que superava escassament el miler d’habitants.


La descripció de patrimoni Gencat ens diu; edifici de planta rectangular, cobert amb teulada a quatre vessants de teula àrab i amb planta baixa i pis. La façana principal presenta una disposició simètrica estructurada en tres crugies. La central, coronada amb un frontó triangular amb crateres plenes de fruites a cada angle, sobresurt respecte dels altres cossos. En el cos central hi ha la porta principal al centre ressaltada amb pilastres adossades que suporten una llinda amb funcions decoratives. A banda i banda de la porta hi ha una finestra, i al pis tres finestres rectangulars. Els dos laterals de la façana presenten una finestra coberta amb arc rebaixat i amb mainell al centre, a la planta baixa i una finestra rectangular al pis. La façana posterior, oberta al pati, té un cos adossat només de planta baixa i cobert amb teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana

Llegia estupefacte la manifestació de l’autor de la fitxa de patrimoni Gencat; L'ajuntament no m'ha facilitat la documentació per conèixer les dates de construcció, si sabem però , que l'edifici fou utilitzat com ajuntament des de l'any 1923 fins l'any 1932.

Es construí l'any 1922, i se li atribueix a l’arquitecte Magí Rius i Mulet (Barcelona 1838-1897). Si les dades de construcció son correctes, llevat d’un error, només sens acut que l’Ajuntament fes l’encàrrec del projecte a Magí Rius i Mulet en el darrers anys del segle XIX, i aquest els lliures els plànols. L’obra – amb un altre arquitecte, del que ens agradarà saber-ne noms i cognoms – es faria a la segona desada del segle XX

la Maria Asunción Genovés Villanueva, em deixa un comentari al facebook; els primers plànols daten de 1884. Es van començar les obres i van quedar aturades molts anys amb les parets de planta baixa dempeus. Cap a 1927-28 es va inaugurar definitivament. " Montornès del Vallès (1931-1945) De la il-lusió democràtica al primer franquisme" de Arnau Gonzàlez i Vilalta. Premi Montornès de recerca històrica- 2004.

Descartem a l’arquitecte Mariano Romaní Rius ( Barcelona, 23.01.1900 + 11.12.1966 ) , perquè malgrat el parentiu, per la banda de la seva mare, el seu avi va ser Magí Rius i Mulet, que va treballar com a arquitecte a Barcelona durant la segona meitat de 1800, aquest va morir abans que Mariano Romaní Rius hagués nascut, i tenim constància que Mariano Romaní Rius va sol•licitar el seu títol professional amb una carta datada el 31 de desembre de 1924.

Esperem trobar més comprensió en la persona de l’actual Alcalde , nascut a Wormerveer, Holanda, l’any 1971, Jose Antonio Montero Domínguez.

Defensem que no seria una despesa excessiva - som al país dels excessos, el que malgasta el fons de reserva de la Seguretat Social, destina milions d’€ cada any a sufocar els incendis forestals, i ni un cèntim a explotar aquests recursos de forma sostenible, i està cofoi d’ostentar el lideratge en el rànquing europeu de l’estultícia i la corrupció - confegir un panell informatiu per posar-lo en aquests edificis explicant que servien com escola en el període ---- . ----, això ultra ajudar a la recuperació de la memòria històrica, esvairia els ‘dubtes’ sobre la ‘catalanitat’ dels funcionaris i/o politics dels nostres consistoris. Als catalans, com a la dona del Cèsar se’ls demana que siguin honestos , i que ho semblin. Acostumo a mirar el ‘color polític’ del Ajuntament, i massa habitualment constato que en matèria de recuperació de la memòria històrica, son els de ‘casa’ els primers en no fer res.

Hem recuperat a https://issuu.com/1coneixercatalunya imatges de més de 1000 edificis escolars anteriors a la dictadura franquista, època que no es pot relacionar ni amb l’educació ni amb la cultura ; insistim tossudament en que ens cal l’ajut de TOTHOM per recuperar la memòria històrica, el pas del temps ens juga a la contra, i la Democraciola que s’instituïa l’any 1978, no ha fet res per evitar-ho.

Fem la tasca de recollida d’imatges amb recursos propis – escassos com us podeu imaginar, quan es viu només d’una pensió pública del GOBIERNO DEL REINO DE ESPANA- per aquesta raó, m’adreço principalment a la ciutadania per recavar la seva col•laboració en la recerca dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la dictadura franquista, agrairé la tramesa d’imatges i/o dades a l’email coneixercatalunya@gmail.com i/o a la pàgina https://www.facebook.com/Edificis-Escolars-De-Catalunya-Anteriors-a-La-Dictadura-Franquista-400721423462325/?fref=ts

Us insistim - des del respecte - que passeu de l’admiració a la col•laboració, Catalunya us en deurà una, recordeu sempre que l’infern està empedrat de bones intencions.

Alguns lectors voldrien veure les publicacions en un llibre, des d’aquí esperono a qualsevol persona a endegar un procés de crowdfunding per aconseguir el finançament necessari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada