divendres, 10 de març del 2017

QUE EN SABEU DEL CAL MET DE TERRASSOLA?. TORRELAVIT. EL PENEDÈS SOBIRÀ

Retratava la façana de Cal Met de Terrassola - ara Torrelavit – a la comarca del Penedès sobirà.


El mapa de patrimoni ens fa la següent descripció ; edifici de planta rectangular amb planta baixa, pis principal i segon pis, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. L'element més destacat de l'immoble és la façana, amb ornamentació vegetal de calç típicament modernista, concentrada als enmarcaments de les obertures del primer i segon pis, les quals presenten també balcons amb baranes de ferro forjat, i al frontis de la façana, que presenta un coronament de línies ondulants i una orla al centre amb una inscripció on es llegeix "AÑO 1912".

La decoració dels marcs de les finestres, així com la línia ondulant de la cornisa, són de color salmó, contrastant així amb el blanc de la superfície de la resta de la façana. Les obertures estan disposades simètricament a la façana, a raó de dues finestres a cada pis, per bé que les del pis principal donen pas a un balcó allargat que les comunica entre elles, mentre que les finestres del segon pis disposen d'un balcó individual, més estret. A sobre de cada una de les finestres del segon pis hi ha un ull de bou. La part més transformada respecte l'immoble original és la planta baixa: mentre la porta d'accés a l'edifici, ampla i situada a l'esquerra, conserva l'arc carpanell, a la dreta hi ha una porta d'entrada rectangular moderna.

Cap dada de l’autor, si hem de creure el que diuen els ‘registres oficials’, la quasi totalitat d’edificis de Catalunya, els aixecaven enginyers, arquitectes, i/o mestres d’obres ‘desconeguts ‘, que curiosament aconseguien fer-ho sense que ningú se’n adones.

Aquesta desinformació és un èxit més del període franquista, cal reconèixer-ho com estímul per a posar-hi remei.

Ens agradarà tenir noticia del promotor i de l’autor d’aquest edifici a l’email coneixercatalunya@gmail.com

1 comentari: