dissabte, 10 de març del 2018

DE CAL TERZI A L’ESCOLA LA PAU. VILANOVA I LA GELTRÚ. EL GARRAF. CATALUNYA

Retratava la façana de l'Escola La Pau, de Vilanova i la Geltrú, situada a l’edifici conegut com Cal Terzi , a la Rambla de la Pau, 57, obra de Josep Font i Gumà (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 23 de gener de 1859 - 4 de juliol de 1922, ) promoguda per Carlos Terzi y Fugazza, director executiu de Pirelli, del que ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i traspàs a l’email coneixercatalunya@gmail.com


L’any 1919, la fàbrica Pirelli va sol·licitar obres per a construir un edifici a la rambla de la Pau, segons projecte de l’arquitecte vilanoví Josep Font i Gumà. La fàbrica Pirelli, de capital italià, s’havia inaugurat l’11 de setembre de 1902; l’any 1913, Pirelli havia esdevingut l’empresa més important de Vilanova i la primera de l’Estat Espanyol en la fabricació de cables i aïllants elèctrics.

Cal Terzi va ser construïda com a residència temporal dels alts directius de la fàbrica Pirelli, que aleshores ocupava l’altre costat de la rambla de la Pau.

Cal Terzi va ser la primera edificació aïllada amb jardí que es va aixecar a les rambles Principal i de la Pau; posteriorment, l’arquitecte vilanoví Josep M. Miró i Guibernau, l’any 1921, repetirà aquesta tipologia en Can Pahissa. Segons l’arquitecte i pintor vilanoví Josep Francesc Ràfols i Fontanals, Cal Terzi manifestava la maduresa arquitectònica de Font i Gumà, com a conseqüència de la constant atenció a qualsevol estil de l’arquitectura popular.

Carlos Terzi Fugazza, director de la fàbrica Pirelli, va sol·licitar la construcció d’una galeria i tribuna al primer pis, l’any 1928.

La Societat Cooperativa Escola la Pau va sol·licitar l’any 1980 obres d’acondiciament per a una escola d’ensenyament primari, l’actual Escola la Pau, segons projecte de l’arquitecte Joan Corral i Vilalta. A l’any 1984, es van realitzar obres d’ampliació en l’edifici existent construït a l’antic jardí, segons projecte de l’arquitecte Joan Canal i Vilalta?.


Patrimoni Gencat ens diu que es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat amb jardí i amb dues façanes alineades al carrer i fent cantonada.

L'immoble és de planta sensiblement rectangular compost de planta baixa i dos pisos sota coberta plana de la qual sobresurt la caixa d'escala central. El terrat és accessible sobre el cos principal. La torratxa presenta coberta a quatre vessants.

Les parets de càrrega són de totxo. Els forjats són de biguetes de ferro i revoltons.

La façana principal és de composició simètrica amb portal amb llinda de pedra i una finestra a cada costat. Al primer pis trobem un balcó sustentat sobre cartel·les de ferro i una finestra a cada banda. Al tercer pis hi ha una galeria d'arcades de mig punt.

El coronament està format per un important ràfec amb fris en zig-zag.

1980 (adequació acondiciament) escola, Joan Corral i Vilalta, arquitecte ; 1984: (ampliació) sobre l'antic jardí, Joan Corral i Vilalta?, arquitecte . Ens agradarà tenir noticia del lloc i data de naixement i si fos el cas de traspàs d’ambdós tècnics a l’email coneixercatalunya@gmail.com

En aquest cas NO l’escola, però si l’edifici, son anteriors a la dictadura franquista.

Per als catalans la conservació, i la màxima documentació del patrimoni històric i/o artístic és un imperatiu ètic.

Antonio Mora Vergés

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada